Thứ Tư, 24/04/2019 7:51:41 SA
Ngày 23/01/2019 15:56:20
Hội nghị tổng kết công tác hành chính Văn phòng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 22/01/2019, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hành chính Văn phòng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đến dự có ông Lê Quang Trung- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Năm 2018, Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn. Song song đó cũng thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; Văn phòng UBND tỉnh cũng duy trì quản lý chất lượng hoạt động của cơ quan theo tiêu chuẩn ISO, thực hiện đạt và vượt mục tiêu đề ra; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; số hóa công văn đi, đến, phục vụ tra cứu tiện ích, hiệu quả, tiết kiệm thời gian; sửa đổi lề lối làm việc, cải tiến, nâng chất lượng thẩm tra hồ sơ trình ký, tham mưu giải quyết công việc đáp ứng được yêu cầu phục vụ kịp thời cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.


Ảnh: Ông Lê Quang Trung- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao bằng khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác Văn phòng

Công tác hành chính văn phòng, Văn thư – lưu trữ từng bước được hiện đại hóa; duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng hoạt động Văn phòng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Công tác phát hành văn bản của UBND tỉnh được kiểm tra nghiêm túc, hạn chế sai sót; công tác lưu trữ cơ quan được tổ chức thực hiện quản lý hồ sơ đúng quy định. Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính nhà nước được triển khai, duy trì vận hành tốt và đang phát huy tác dụng tích cực, 100% văn bản đến và văn bản do Văn phòng và UBND tỉnh ban hành được số hóa chuyển trên mạng, phục vụ tra cứu thông tin nhanh chóng, hiệu quả cao, đảm bảo công khai,minh bạch trong hoạt động.

Trong năm đã tiếp nhận trên 17.000 văn bản hồ sơ đến các loại; nghiên cứu tham mưu Lãnh đạo UBND tỉnh ban hành trên 9.900 văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế- xã hội, an ninh – quốc phòng và công tác đối ngoại của tỉnh, thực hiện đạt 26/26 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

Tham mưu giải quyết hồ sơ, văn bản kịp thời, đúng thời gian quy định, đạt trên 98%. Thẩm tra hồ sơ trình ký, tham mưu ban hành văn bản  đúng trình tự, thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ và đúng hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày, đạt trên 99,87%. Nội dung văn bản ban hành (QPPL và VBHC) phù hợp, đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, đạt 100%. Tiếp nhận số hóa 100% văn bản đi – đến(trong đó trên 50% văn bản đến văn thư phải Scan để số hóa). Văn bản Trung ương, sao y chuyển đến Sở ngành, địa phương có liên quan, có tập tin văn bản điện tử kèm theo, không gửi văn bản giấy, đạt 100%. Thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Cập nhật quản lý gần 27.000 văn bản, tài liệu đi, đến. Photo chuyển giao, phục vụ hội nghị và phát hành trên 15.400 văn bản, hồ sơ các loại.

 

Ảnh: Ông Đặng Văn Lượng – Chánh Văn phòng UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 20 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Song song đó, Ban Chấp hành các đoàn thể cũng thực hiện kịp thời công tác chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan. Công tác vận động xã hội, chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng cũng thực hiện tốt; đoàn viên, hội viên đóng góp quỹ xây dựng Hội và trích góp ngày lương xây dựng các quỹ trên 70 triệu đồng

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe nhiều ý kiến và tham luận xoay quanh các vấn đề như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; công tác phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh và HĐND tỉnh…


Ảnh: Ông Lê Quang Trung- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Quang Trung- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương những kết quả đạt được của Văn phòng UBND tỉnh trong năm qua. Đồng thời, ông cũng lưu ý trong thời gian tới lãnh đạo Văn phòng nên đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất về chủ trương, giải pháp cho những vấn đề mới, vấn đề bức xúc, các cơ chế chính sách để phục vụ tốt hơn cho công tác chỉ đạo điều hành của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; nâng cao chất lượng công tác tham mưu từ khâu xây dựng, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát đối với các dự án, chương trình, kế hoạch; chủ động hơn nữa trong công tác nắm bắt thông tin, tổng hợp, dự báo; tiếp tục phối hợp tốt với các ngành, địa phương trong tham mưu, giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc sao cho kịp thời, hiệu quả, trong đó Phó Chủ tịch Thường trực cũng nhấn mạnh vai trò chủ đạo của Văn phòng UBND tỉnh trong công tác phối hợp; tiếp tục giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng; sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả; quan tâm công tác đào, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cơ quan, hướng mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp…

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh cũng tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 20 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao từ năm 2016 đến năm 2017.

N.H

Các tin khác