Thứ Bảy, 24/08/2019 5:31:11 CH
Ngày 28/01/2019 10:43:37
Nhân sự mới của UBND huyện Bình Tân, nhiệm kỳ 2016-202 và nhân sự mới của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) – Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định bổ nhiệm nhân sự mới cho UBND huyện Bình Tân và Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Long

Theo đó, ngày 25/01/2019, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành 02 Quyết định về việc bổ nhiệm 02 Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Long, cụ thể:

Bổ nhiệm có thời hạn (05 năm) chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Long đối với ông Lê Thanh Tâm, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long.

Bổ nhiệm có thời hạn (05 năm) chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Long đối với ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 22/01/2018, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Bình Tân, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, Chủ tịch UBND quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Tân, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Lê Minh Đức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Các Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

N.H.N – Nguồn các QĐ số: 224;261/QĐ-UBND

Các tin khác