Chủ Nhật, 21/07/2019 8:20:03 CH
Ngày 28/01/2019 07:43:31
Tuyên truyền, phổ biến các Luật đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
(Vinhlong.gov.vn) – Sở Tư pháp đăng tải nội dung các Luật đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV như sau:

Để bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật cho công dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật theo trách nhiệm được giao tại Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Tiếp cận thông tin, Sở Tư pháp đăng tải 09 luật đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, gồm: Luật Bảo vệ bí mật của nhà nước; Luật Công an nhân dân; Luật Đặc xá; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật Cảnh sát bin Việt Nam; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

Nội dung cụ thể, vui lòng xem file đính kèm.

Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long

Các tin khác