Thứ Ba, 20/08/2019 5:59:58 CH
Ngày 28/01/2019 10:57:41
Tình hình kinh tế tháng 01/2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Là tháng đầu năm nên nhiều hoạt động kinh tế giảm so với tháng trước, nhưng tăng so với cùng kỳ; trong đó nông nghiệp vẫn ổn định, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu tăng khá.

Theo đó đã xuống giống được 54.925 ha lúa đông xuân 2018 - 2019, giảm 2,11% so với cùng kỳ và đã thu hoạch 6.621 ha với năng suất ước đạt 5,82 tấn/ha, tăng 6,07% so với cùng kỳ. Màu vụ Đông Xuân xuống giống được 18.141 ha, tăng 0,3% so với cùng kỳ, trong đó diện tích màu xuống ruộng chiếm 43%.

Toàn tỉnh hiện có 2.646 ha nhãn đang bị nhiễm bệnh chổi rồng, giảm 1.310 ha so với cùng kỳ; ngoài ra, còn có 6.758 ha cây lâu năm bị nhiễm các loại dịch hại khác, tăng 202 ha so với cùng kỳ. Các loại dịch hại bị nhiễm với mật số thấp, được phòng trị kịp thời nên vườn cây ăn trái vẫn tiếp tục phát triển. Ước tính sản lượng cây lâu năm thu hoạch 47.837 tấn, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước; trong đó sản lượng trái cây các loại đạt 37.451 tấn, tăng 3,5%..

Trong tháng, phát hiện 01 ổ dịch bệnh tai xanh và dịch tả trên heo với 40 con bệnh, đã tiêu hủy 35 con heo bệnh, tiêu độc khử trùng tại ổ dịch để không lây; phát hiện bệnh lở mồm long móng trên bò tại 17 hộ với 59 con bệnh, đã tổ chức tiêm phòng và dập dịch kịp thời, tiêu độc khử trùng không để lây lan. Giá heo hơi giảm nhưng vẫn ở mức khá cao, người nuôi vẫn có lợi nhuận khá. Giá phần lớn các loại sản phẩm chăn nuôi khác đều ổn định so với tháng trước và tăng so với cùng kỳ, trong đó, giá heo hơi tăng 57,8%, giá gà công nghiệp tăng 26,7%, bò hơi tăng 10,4%...

Giá cá tra nguyên liệu giảm so với tháng trước nhưng vẫn ở mức cao, người nuôi vẫn có lợi nhuận rất khá. Toàn tỉnh hiện có 257,5 ha mặt nước đang thả nuôi cá tra công nghiệp, tăng 14,35 ha so với cùng kỳ. Giá cá điêu hồng nuôi lồng bè ổn định so với tháng trước và giảm so cùng kỳ nhưng người nuôi vẫn có lợi nhuận khá cao. Toàn tỉnh hiện có 1.633 lồng bè nuôi cá với tổng thể tích 353.624 m3, tăng 308 chiếc và tổng thể tích lồng bè tăng 67.625 m3 so với cùng kỳ năm trước; trong đó hiện đang thả nuôi 1.159 chiếc, tăng 197 chiếc.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01/2019 giảm 4,2% so với tháng trước nhưng tăng 13,46% so với cùng tháng năm trước, trong đó ngành khai khoáng tăng 6,17%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13,23%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 16,92%; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 17,55%. Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 01/2019 ước giảm 2,34% so với tháng trước nhưng tăng 13,55% so với cùng kỳ; chỉ số tồn kho tăng 1,68% so với tháng trước và tăng 66,18% so với cùng kỳ.

Tổng mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch vốn do Nhà nước địa phương quản lý ước thực hiện 147,8 tỷ đồng, giảm 47,95% so với tháng trước và giảm 17,32% so với cùng kỳ; đạt 5,34% kế hoạch năm, cao hơn cùng kỳ 1,59 điểm phần trăm. Khối lượng thực hiện chủ yếu ở các công trình chuyển tiếp; các công trình bố trí vốn năm 2019 chỉ đang trong giai đoạn hoàn tất hồ sơ, thủ tục.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 4,38% so với tháng trước và tăng 10,42% so với cùng kỳ. Khách lưu trú ước đạt 107 ngàn lượt, tăng 2,96% so với tháng trước và tăng 11,09% so với cùng kỳ; khách du lịch theo tour 11,4 ngàn lượt, tăng 4,17% so với tháng trước và tăng 8,48% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế chiếm 50,2%.

Xuất khẩu trong tháng ước đạt 45,6 triệu USD, giảm 0,54% so với tháng trước nhưng tăng 43,44% so với cùng kỳ. Nhập khẩu trong tháng 14,15 triệu USD, tăng 16,08% so với tháng trước và tăng 0,3% so cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 682 tỷ đồng, đạt 11,05% dự toán năm, tăng 12,06% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách 891 tỷ đồng, đạt 10,67% dự toán năm và tăng 132,05% so với cùng kỳ; trong đó chi cho đầu tư phát triển được 291 tỷ đồng, đạt 7,91% dự toán năm và gấp 3,63 lần cùng kỳ.

Số dư nguồn vốn huy động đến cuối tháng 01/2019 đạt 33.920 tỷ đồng, tăng 0,19% so với số đầu năm; dư nợ cho vay 25.000 tỷ đồng, tăng 0,64%. Nợ xấu 517 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu chiếm 2,07% trên tổng dư nợ cho vay, giảm 0,01 điểm phần trăm so với đầu năm.

Nguyễn Nguyên

Các tin khác