Thứ Bảy, 24/08/2019 3:10:38 CH
Ngày 31/01/2019 15:49:52
Thông báo bổ sung kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long năm 2018
(Vinhlong.gov.vn) – Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long thông báo công nhận bổ sung kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long năm 2018.

Nội dung cụ thể, vui lòng xem file đính kèm.

Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long 

Các tin khác