Thứ Bảy, 20/04/2019 4:10:16 CH
Ngày 11/02/2019 08:42:23
Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh đối với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động"tín dụng đen"
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 29/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã có Quyết định chỉ đạo việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh đối với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"

Để chủ động tăng cường các biện pháp phòng ngừa, tập trung đấu tranh, xử lý mạnh đối với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”, góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian tới; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số mặt công tác trọng tâm sau:

Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống các loại tội phạm nói chung và hoạt động "tín dụng đen", các phương thức, thủ đoạn, hậu quả, tác hại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động này cho cán bộ, công chức, đảng viên, hội viên và nhân dân nắm, chủ động cảnh giác, phòng ngừa và tố giác các hành vi vi phạm. Chú trọng các hình thức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin, đại chúng, báo, đài, Cổng thông tin điện tử.

Công an tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp, chủ động nắm chắc tình hình các tổ chức, cá nhân hoạt động “tín dụng đen”, kịp thời phát hiện và xử lý mạnh các hành vi vi phạm có liên quan đến hoạt động “cho vay nặng lãi” và các hành vi đòi nợ thuê, siết nợ theo kiểu "xã hội đen", nhất là các băng, nhóm có thời gian hoạt động phạm tội kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân. Thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, nhất là các cơ sở dịch vụ cầm đồ, đòi nợ thuê để kịp thời phát hiện, đấu tranh hiệu quả.

Phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra các địa bàn tập trung nhiều cơ sở cầm đồ, kinh doanh tài chính trái phép, nơi xảy ra nhiều vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen", ngăn chặn xử lý kịp thời khi tín dụng đen mới manh nha hoạt động.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Vĩnh Long phối hợp với các cơ quan có liên quan kịp thời trao đổi thông tin về hoạt động “tín dụng đen” có dấu hiệu vi phạm pháp luật để cơ quan có thẩm quyền nắm bắt, xử lý theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế chính sách tín dụng để người dân tiếp cận được vốn vay ngân hàng. Đồng thời, thông tin rộng rãi để người dân có thêm hiểu biết và tiếp cận được các nguồn vốn vay chính thức từ các tổ chức tín dụng với lãi suất hợp lý, góp phần hạn chế tình trạng tham gia vay “tín dụng đen”.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh khi tiếp nhận hồ sơ, cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho các công ty, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động tín dụng, đòi nợ thuê thì trao đổi, cung cấp thông tin cho Công an tỉnh để phối hợp quản lý chặt chẽ, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng  hình thức này để hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm có liên quan đến "tín dụng đen", cho vay lãi nặng trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ, không để tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực này diễn biến phức tạp, gây tâm lý bất an trong nhân dân. Thông báo công khai các tổ chức, cá nhân hoạt động cho vay không phép để nhân dân hỗ trợ giám sát, phòng ngừa, cung cấp thông tin cho cơ quan Công an.

Tăng cường tuyên truyền rộng rãi tới nhân dân các quy định của pháp luật về văn hóa và quảng cáo; Tổ chức thu gom, tháo dỡ toàn bộ các tờ rơi, quảng cáo cho vay tín dụng đen không đúng quy định. Tăng cường xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi quảng cáo trái pháp luật.

Chỉ đạo rà soát, thống kê các số điện thoại quảng cáo cho vay tài chính, có văn bản đề nghị cơ quan quản lý thông tin và truyền thông chỉ đạo các nhà mạng viễn thông phối hợp xác minh, thu hồi, tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với những số thuê bao quảng cáo không đúng quy định, không chính chủ (sim rác).;

Nghiên cứu, vận dụng các văn bản pháp luật có liên quan đến an ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm để xử lý kịp thời, nghiêm minh, đủ sức răn đe, ngăn ngừa tội phạm liên quan đến "tín dụng đen", cho vay lãi nặng. Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, kịp thời đề xuất, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung một số quy định của pháp luật về phòng chống tội phạm hiện còn nhiều vướng mắc, bất cập trong lĩnh vực này…

N.H.N- Nguồn QĐ số:335/UBND-NC

Các tin khác