Thứ Hai, 22/07/2019 6:03:10 CH
Ngày 19/02/2019 09:16:07
Triển khai thực hiện Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 18/02/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn về việc triển khai thực hiện Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2019

Theo Kế hoạch số 48/KH-UBATGTQG ngày 31/01/2019 của Ủy Ban an toàn giao thông Quốc gia về Năm an toàn giao thông 2019 tập trung thực hiện 08 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 đó là: Hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách về bảo đảm trật tự ATGT, chống ùn tắc giao thông; lồng ghép mục tiêu ATGT, giảm ùn tắc giao thông trong các đề án chiến lược, quy hoạch cấp quốc gia, cấp tỉnh, thành phố, các dự án đầu tư tạo ra nhu cầu giao thông, vận tải lớn. Theo đó, ngay trong năm 2019, các Bộ ngành cần tổng kết và xây dựng dự án Luật Giao thông đường bộ; sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định quy định bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự với chủ xe cơ giới, quy định pháp luật về thống kê tai nạn giao thông theo tiêu chuẩn quốc tế và các văn bản hướng dẫn.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải (Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh) tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBATGTQG ngày 31/01/2019 trên địa bàn tỉnh đúng theo quy định.

N.H.N- Nguồn CV số:505/UBND-NC

Các tin khác