Thứ Hai, 22/07/2019 6:02:42 CH
Ngày 25/02/2019 09:17:28
Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
(Vinhlong.gov.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”.

Theo đó, đề án được thực hiện nhằm mục tiêu bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu "di sản văn hóa vừa là động lực vừa là mục tiêu” góp phần cho sự phát triển bền vững văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam; đưa trang phục truyền thống phổ biến hơn trong cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, nâng cao lòng tự hào, ý thức bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống các dân tộc.

Cụ thể, đề án sẽ được thực hiện trong thời gian từ năm 2019-2030 (chia thành hai giai đoạn) với những mục tiêu cụ thể: hoàn thành 100% việc kiểm kê và lập danh mục di sản văn hóa phi vật thể về trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số, 100% học sinh trường dân tộc nội trú, học sinh là người dân tộc thiểu số các cấp học các tỉnh, thành phố triển khai mặc trang phục truyền thống 02 buổi/tuần và các dịp lễ, tết, hội…Ngoài ra, đề án cũng hướng đến việc vinh danh các nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân về nghề thủ công liên quan đến trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số; quảng bá, phát huy di sản văn hóa phi vật thể trang phục truyền thống; tập huấn, truyền dạy kỹ năng bảo tồn trang phục truyền thống,…

Tổng kinh phí thực hiện Đề là 222,9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước (Trung ương và địa phương), nguồn vốn huy động xã hội hóa, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và nguồn lực do nhân dân đóng góp.

Ngọc Lan – Nguồn QĐ số: 209/QĐ-BVHTTDL

Các tin khác