Thứ Hai, 21/10/2019 3:47:11 CH
Ngày 28/02/2019 09:56:29
Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh lấy ý kiến trình khen thưởng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
(Vinhlong.gov.vn) - Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh lấy ý kiến nhân dân đối với 04 cá nhân đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” (có danh sách kèm theo).

Nội dung đăng tải lấy ý kiến gồm: Danh sách thông tin về bà mẹ và liệt sĩ của 01 cá nhân nêu trên. Thời gian lấy ý kiến 10 ngày làm việc. Các ý kiến phản hồi xin gửi về Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 88, Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Nội dung cụ thể, vui lòng xem file đính kèm.

Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh

Các tin khác