Thứ Ba, 20/08/2019 5:54:49 CH
Ngày 01/03/2019 09:39:47
Chỉ số sản xuất công nghiệp 2 tháng năm 2019 tăng 14,59%
(Vinhlong.gov.vn) - Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 02 tháng đầu năm 2019 tăng 14,59%, một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có mức sản xuất tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2018

Theo báo cáo của Cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 02/2019 ước giảm 16,23% so với tháng trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 33,89% chủ yếu do nhu cầu san lấp mặt bằng cho các công trình xây dựng tháng có Tết Nguyên đán còn thấp; công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 16,77% do các doanh nghiệp đã chủ động đẩy mạnh sản xuất từ tháng trước để bảo đảm đáp ứng nhu cầu hàng hóa trong tháng giáp Tết; sản xuất, phân phối điện, khí đốt giảm 12,89% do nhu cầu điện cho sản xuất giảm vì thời gian nghỉ Tết kéo dài; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 1,14%. So với cùng tháng năm trước chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 17,75%, trong đó ngành khai khoáng giảm 22,99%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,35%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 2,8%; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 6,4%.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 02 tháng đầu năm 2019 tăng 14,59% so với cùng kỳ, trong đó ngành khai khoáng giảm 23,05%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,95%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 9,87%; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 10,5%. Một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có mức sản xuất 2 tháng tăng mạnh so với cùng kỳ như: Sản xuất sản phẩm thuốc lá gấp 2,38 lần cùng kỳ; sản xuất trang phục tăng 57,38%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 23,84%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 12,19%; chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 9,33%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 8,54%… Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn nguyên liệu hoặc yếu thế cạnh tranh trên thị trường nên một số ngành có mức sản xuất giảm: Sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 40,75%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy giảm 19%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác giảm 10,51%…

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 02/2019 ước giảm 15,95% so với tháng trước nhưng tăng 16,68% so với cùng kỳ; tính chung 2 tháng đầu năm, tăng 17,56% so cùng kỳ. Chỉ số tồn kho tháng 02/2019 của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 0,97% so với tháng trước và tăng 73,24% so với cùng kỳ.

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp thời điểm 01/02/2019 giảm 0,29% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 3,25%; doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 1,29%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm 1,26%.

Nguyễn Nguyên

Các tin khác