Thứ Ba, 20/08/2019 6:01:34 CH
Ngày 04/03/2019 15:35:38
Một số nét về kinh tế Vĩnh Long tháng 02 và 2 tháng đầu năm 2019
(Vinhlong.gov.vn) – Sơ lược vài nét về tình hình kinh tế Vĩnh Long tháng 02 và 2 tháng đầu năm 2019

Theo đó, đã thu hoạch 8.423/54.925 ha lúa Đông Xuân với năng suất 5,93 tấn/ha tăng 4,38% so với cùng kỳ và xuống giống 6.687 ha lúa Hè Thu, giảm 22,4% so với cùng kỳ. Ước tháng 02/2019 gieo trồng 3.191,2 ha rau màu, tăng 14,24% so cùng tháng năm trước. Sản lượng sản phẩm thu hoạch từ cây lâu năm trong 2 tháng đầu năm 2019 đạt 100.895 tấn, tăng 2,1% so với cùng kỳ; trong đó sản lượng trái cây các loại 79.843 tấn, tăng 1,2%.

Ước đàn heo của tỉnh hiện có 321.774 con, tăng 4,13% so cùng kỳ năm trước; đàn bò 92.504 con, giảm 1,46%; đàn gia cầm có 7.902,8 ngàn con, tăng 0,69%, trong đó đàn gà 4.502,2 ngàn con, tăng 2,58%. Ước 2 tháng đầu năm 2019, sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác 20.250 tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ; trong đó thủy sản nuôi trồng 19.223 tấn, tăng 0,25%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 02/2019 ước giảm 16,23% so với tháng trước; tính chung 02 tháng tăng 14,59% so với cùng kỳ. Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp thời điểm 01/02/2019 giảm 0,29% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 3,25%; doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 1,29%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm 1,26%.

Tổng mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện thuộc kế hoạch vốn do Nhà nước địa phương quản lý tháng 02/2019 ước đạt 114,9 tỷ đồng, giảm 21,37% so với tháng trước nhưng tăng 14,68% so với cùng tháng năm trước; lũy kế 2 tháng đầu năm thực hiện 261 tỷ đồng, đạt 9,43% kế hoạch năm, giảm 6,43% so với cùng kỳ. Trong tháng có 02 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp phép mới với tổng số vốn đăng ký 4,32 triệu USD; lũy kế 2 tháng có 04 dự án FDI được cấp phép mới với tổng số vốn 24,32 triệu USD; so với cùng kỳ, số dự án tăng 03, vốn đăng ký tăng 23,88 triệu USD.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 2 ước đạt 4.589 tỷ đồng, tăng 11,8% so với tháng trước; tính chung 2 tháng đạt 8.693 tỷ đồng, tăng 12,09% so với cùng kỳ. Khách lưu trú trong tháng 02/2019 ước đạt 118 ngàn lượt; lũy kế 2 tháng đạt 227,1 ngàn lượt, tăng 14,27% so với cùng kỳ. Khách du lịch theo tour trong tháng ước đạt 12,6 ngàn lượt; tính chung 2 tháng, đạt 24,2 ngàn lượt, tăng 11,19% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế 12 ngàn lượt, tăng 8,62%.

Tổng kim ngạch xuất khẩu trong tháng 02/2019 ước đạt 33,6 triệu USD, giảm 25,6% so với tháng trước nhưng tăng 45,85% so với cùng kỳ; tính chung trong 2 tháng đạt 78,78 triệu USD, tăng 43,69% so với cùng kỳ. Tổng trị giá nhập khẩu trong tháng 2 ước đạt 12,34 triệu USD, giảm 19,18% so với tháng; tính chung 2 tháng đạt 27,6 triệu USD, tăng 13,85% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong 2 tháng ước thực hiện 1.209 tỷ đồng, đạt 19,59% dự toán năm, tăng 26,39% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách trong 2 tháng 2019 ước thực hiện được 985,5 tỷ đồng, đạt 11,66% dự toán năm và tăng 21,51% so với cùng kỳ với hầu hết các khoản chi đều đạt cao và tăng mạnh so với cùng kỳ; trong đó, chi thường xuyên 695 tỷ đồng, đạt 13,94% dự toán và tăng 13,73%.

Số dư nguồn vốn huy động ước đến cuối tháng 02/2019 đạt 34.050 tỷ đồng, tăng 0,74% so với tháng trước và tăng 0,58% so với số đầu năm. Tổng dư nợ cho vay ước đến cuối tháng 02/2019 đạt 25.080 tỷ đồng, tăng 0,88% so với tháng trước và tăng 0,96% so với số đầu năm. Ước đến cuối tháng 02/2019, nợ xấu trên địa bàn toàn tỉnh 500 tỷ đồng, chiếm 1,99% trên tổng dư nợ cho vay, giảm 0,09 điểm phần trăm so với số đầu năm.

Nguyễn Nguyên

Các tin khác