Thứ Sáu, 20/09/2019 4:57:11 SA
Ngày 07/03/2019 16:56:01
Năm 2018 thu hồi hơn 34 tỷ đồng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
(Vinhlong.gov.vn) – Sau phát hành thông báo của Tổ Thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh thì đã thu hồi được hơn 34 tỷ đồng, đạt 53,59% tổng số nợ tại thời điểm thông báo, góp phần giảm tỷ lệ nợ toàn tỉnh còn 0,99% so với kế hoạch thu năm 2018.

Theo báo cáo của Tổ Thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh, đến 31/12/2018, Tổ Thu nợ tỉnh đã phát hành thông báo yêu cầu thanh toán nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với 486 lượt đơn vị, doanh nghiệp nợ từ 3 tháng trở lên có số tiền nợ trên 10 triệu đồng với tổng số tiền nợ trên 63 tỷ đồng. Sau phát hành thông báo đã thu hồi được hơn 34 tỷ đồng, đạt 53,59% tng số nợ tại thời điểm thông báo, góp phần giảm tỷ lệ nợ toàn tỉnh còn 0,99% so với kế hoạch thu năm 2018.

Công tác thu hồi nợ của Tổ Kiểm tra liên ngành huyện, thị xã, thành phố phối hợp kiểm tra trực tiếp tại các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện chính sách về lao động, tiền lương, việc làm và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, phát hiện những hành vi vi phạm của chủ sử dụng lao động và báo cáo Bảo hiểm xã hội tỉnh có những biện pháp xử lý kịp thời. Trong năm 2018, T kiểm tra Liên ngành huyện, thị xã, thành phố thông báo kiểm tra trực tiếp 213 đơn vị, doanh nghiệp với tng số tiền nợ hơn 13 tỷ đồng và thu hồi được trên 6 tỷ đồng, đạt 50,21% so với thời điểm kiểm tra.

Ngoài ta, trong năm 2018, thường trực Tổ thu nợ tỉnh phối hp bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Sở Kế hoạch & Đầu tư thực hiện rà soát, phân loại năng lực các doanh nghiệp, chủ động xây dựng các giải pháp thu nợ và phát trin đối tượng. Đến cuối năm 2018, có 356 doanh nghiệp với 5.159 lao động đăng ký mới được cấp Mã số bảo hiểm xã hội để thực hiện giao dịch điện tử qua cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội và đã khai thác mới 159 doanh nghiệp đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 1.192 lao động với tổng số  thu hơn 1,4 tỷ đồng.

Bên cạnh những doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách pháp luật cho người lao động về việc đăng ký thang bảng lương và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vẫn còn nhiều doanh nghiệp tiếp tục nợ kéo dài do sản xuất, kinh doanh hiệu quả thấp, sản lượng hàng hóa tồn kho, đối tác kinh doanh chưa thanh toán, gặp khó khăn về nguồn vốn… cố tình để nợ kéo dài và chỉ chuyển trả một ít để đối phó. Một số đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động cầm chừng để thu hồi công nợ nên nhiều cam kết trả nợ nhưng thực hiện không đầy đủ. Một số doanh nghiệp không còn khả năng thanh toán nợ, đã ngưng hoạt động và không giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc đang làm thủ tục hồ sơ giải thể; đến ngày 31/12/2018, có 168 đơn vị đã giải thể, phá sản và không còn giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội với tổng số tiền nợ trên 11,9 tỷ đồng.

Nguyễn Nguyên

Các tin khác