Thứ Tư, 24/07/2019 2:37:05 CH
Ngày 11/03/2019 17:21:03
Năm 2018: Có 40,14% công chức và 22,9% viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
(Vinhlong.gov.vn) - Theo báo cáo của UBND tỉnh, qua tổng hợp từ các đơn vị sở, ban, ngành tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố, kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Công chức thuộc các cơ quan hành chính cấp huyện trở lên là 1.597người, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 641 người, chiếm tỷ lệ 40,14%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 935 người, chiếm tỷ lệ 58,55%; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực 13 người, chiếm tỷ lệ 0,81% và không hoàn thành nhiệm vụ 08 người, chiếm tỷ lệ 0,5%.

Công chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập 609 người, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 357 người, chiếm tỷ lệ 58,62%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 231 người, chiếm tỷ lệ 37,93%; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực 15 người, chiếm tỷ lệ 2,46% và không hoàn thành nhiệm vụ 06 người, chiếm tỷ lệ 0,99%.

Cán bộ, công chức cấp xã 2.229 người, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 806 người, chiếm tỷ lệ 36,16%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 1.367 người, chiếm tỷ lệ 61,33%; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực 22 người, chiếm tỷ lệ 0,99% và không hoàn thành nhiệm vụ 10 người, chiếm tỷ lệ 0,45%

Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh 7.354 ngươi, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 1.681 người, chiếm tỷ lệ 22,9%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 5.431 người, chiếm tỷ lệ 73,9%; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực 202 người, chiếm tỷ lệ 2,7% và không hoàn thành nhiệm vụ 27 người, chiếm tỷ lệ 0,4%.

Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố 12.158 người, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 4.967 người, chiếm tỷ lệ 40,85%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 6.625 người, chiếm tỷ lệ 54,49%; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực 531 người, chiếm tỷ lệ 4,37% và không hoàn thành nhiệm vụ 35 người, chiếm tỷ lệ 0,29%.

Nguyễn Nguyên

Các tin khác