Ngày 11/03/2019 15:47:00
Những lưu ý đối với người dân và doanh nghiệp khi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long chính thức đi vào hoạt động
(Vinhlong.gov.vn) - Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long đang khẩn trương hoàn thiện, chuẩn bị vận hành và đi vào hoạt động.

Khi chính thức đi hoạt động, Trung tâm Phục vụ hành chính công là đầu mối tập trung thống nhất thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, thay thế việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đang thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

Trụ sở Trung tâm đặt tại: Số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp: Từ 07 giờ đến 11 giờ và 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

Cách thức cá nhân và tổ chức nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cụ thể như sau:

Cách 1: gửi hồ sơ trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Cách 2: gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Cách 3: gửi hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ https://dichvucong.vinhlong.gov.vn).

Cá nhân và tổ chức nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo địa chỉ nộp hồ sơ ban đầu hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích, cụ thể: Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (đối với trường hợp nộp trực tiếp) hoặc xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với trường hợp nộp qua dịch vụ bưu chính công ích).Trường hợp thực hiện trực tuyến thì người nộp phải mang theo các hồ sơ bản chính để nộp cho người được phân công trả kết quả.

LHMD