Thứ Tư, 24/07/2019 2:40:22 CH
Ngày 14/03/2019 15:46:08
Tổ chức Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2019
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2019 của đồng bào dân tộc Khmer.

Theo đó, Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2019 của đồng bào dân tộc Khmer diễn ra trong 03 ngày 14,15,16/4/2019. Cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên người dân tộc Khmer được nghỉ 03 ngày tết Chôl Chnăm Thmây.

Đối với các doanh nghiệp, tùy theo kế hoạch và tình hình thực tế của đơn vị mà chủ động sắp xếp, bố trí cho người lao động dân tộc Khmer được nghỉ tết Chôl Chnăm Thmây sao cho phù hợp, đảm bảo thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước và chính sách đặc thù của đồng bào dân tộc Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu lao động sản xuất, học tập, thực hành tiết kiệm. Thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; xây dựng ấp, xã đạt chuẩn văn hóa, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc Khmer.

Đồng thời, Chủ tịch cũng chỉ đạo các sở, ban ngành tỉnh có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cùng cấp tổ chức thăm viếng chùa, sư sãi, các gia đình chính sách người dân tộc Khmer tiêu biểu, người có uy tín để mọi người, mọi nhà trong đồng bào dân tộc Khmer được vui đón tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. Sở VH,TT&DL phối hợp với các cơ quan đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thị xã có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer và truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an, quân sự có kế hoạch bảo vệ tốt an ninh, trật tự xã hội cho đồng bào dân tộc Khmer vui tết; đồng thời kết hợp với các tổ chức đoàn thể quần chúng ở cơ sở phát động phong trào giữ gìn ấp, khóm an toàn; ngăn chặn kịp thời các tệ nạn xã hội làm mất trật tự trong khu dân cư.

Ngọc Lan - Nguồn CV 720/UBND-VX

Các tin khác