Thứ Hai, 22/07/2019 6:03:54 CH
Ngày 22/03/2019 15:06:23
Thành lập Ban Chỉ đạo Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Vĩnh Long năm 2019
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Vĩnh Long năm 2019.

Theo đó, Ban Chỉ đạo gồm 19 thành viên. Ông Lữ Quang Ngời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Trưởng Ban Chỉ đạo; Ông Lê Thanh Tuấn, Giám đốc Sở VH,TT&DL giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Thường trực; các Phó Trưởng Ban khác là Lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tao và Sở Y tế; Các Ủy viên gồm Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo các hội, đoàn thể và công chức có liên quan.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo triển khai tổ chức thành công Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Vĩnh Long năm 2019. Thường trực Ban Tổ chức đặt tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và được sử dụng con dấu của cơ quan trong quan hệ công tác. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Theo Kế hoạch, Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân sẽ diễn ra vào lúc 07 giờ, ngày 24/3/2019 (Chủ Nhật) tại Quảng trường thành phố Vĩnh Long, với ý nghĩa động viên các tầng lớp nhân dân thường xuyên tham gia tập luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Ngọc Lan - Nguồn QĐ 599/QĐ-UBND

Các tin khác