Thứ Tư, 24/07/2019 2:36:11 CH
Ngày 25/03/2019 09:29:31
Tọa đàm “Phát huy vai trò của cán bộ Đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên”
(Vinhlong.gov.vn) – Vừa qua, Tỉnh đoàn Vĩnh Long đã tổ chức tọa đàm “Phát huy vai trò của cán bộ Đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên”.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng nhau chia sẻ công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong quá trình lập thân lập nghiệp; tác hại mạng xã hội tác động đến tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho ĐVTN; vai trò của ĐVTN trong công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch trên mạng xã hội,...Đặc biệt, cựu cán bộ Đoàn chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình xây dựng tổ chức Đoàn trong thời kỳ kháng chiến.

 

Ảnh: Ông Nguyễn Văn San- Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi tọa đàm

Theo ông Nguyễn Văn San- Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, với hơn 40.000 đoàn viên, sinh viên đang sinh hoạt tại 18 đơn vị ở các huyện, thị, thành phố, các trường. Phần lớn ĐVTN, học sinh sinh viên tỉnh Vĩnh Long ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc và nhân dân, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước, luôn nỗ lực học tập, nâng cao trình độ để khởi nghiệp và sáng tạo. Tuy nhiên, vẫn còn trường hợp cán bộ Đoàn chưa nhận thức đúng đắn và đầy đủ tầm quan trọng của nhiệm vụ giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi; vẫn còn ĐVTN thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, thiếu lý tưởng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội diễn ra phức tạp và ngày càng có xu hướng “trẻ hóa”, nhất là tội phạm ma túy.

Vì thế, ông yêu cầu các cán bộ đoàn lưu ý phẩm chất người cán bộ đoàn cần có là nhiệt huyết. Mỗi cán bộ đoàn thực sự là thủ lĩnh, đi đầu ý thức được trách nhiệm bản thân, không ngừng nỗ lực phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ tri thức, đạo đức cách mạng để dẫn dắt lực lượng thanh niên, phát huy vai trò xung kích, tiên phong, gương mẫu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc..

Hữu Thoại 

Các tin khác