Thứ Ba, 20/08/2019 5:58:06 CH
Ngày 28/03/2019 16:31:19
Công nhận các xã Hiếu Phụng, Tân An Luông, Trung Hiếu và Hiếu Nhơn thuộc huyện Vũng Liêm là đơn vị hành chính xã loại I
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 27/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã có Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã Hiếu Phụng; xã Tân An Luông; xã Trung Hiếu và xã Hiếu Nhơn thuộc huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phân loại đơn vị hành chính các xã: Hiếu Phụng; Tân An Luông; Trung Hiếu và Hiếu Nhơn thuộc huyện Vũng Liêm từ đơn vị hành chính xã loại II thành đơn vị hành chính xã loại I. Để đạt được mục tiêu này, nhiều năm liền các xã đã xây dựng và phát triển và có nhiều bước tiến mạnh mẽ về các mặt, như: diện tích, dân số, thu chi ngân sách, tỷ lệ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ,.....

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

N.H.N- Nguồn QĐ số:654/QĐ-UBND

Các tin khác