Ngày 01/04/2019 08:55:18
Chỉ số sản xuất công nghiệp quý I năm 2019 tăng 11,71% so với cùng kỳ
(Vinhlong.gov.vn) - Theo báo cáo của Cục Thống kê, sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, người lao động quay trở lại làm việc, các doanh nghiệp chủ động đẩy mạnh sản xuất để đáp ứng nhu cầu hàng hóa theo hợp đồng tiêu thụ của năm mới; bên cạnh đó nhu cầu cát san lấp mặt bằng cho các công trình xây dựng lớn trong và ngoài tỉnh tăng cao đã góp phần làm cho sản xuất công nghiệp tăng mạnh.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 3/2019 ước tăng 21,38% so với tháng trước và tăng 8,86% so với cùng tháng năm trước. Tính chung trong quý I năm 2019, tăng 11,71% so với cùng kỳ, trong đó ngành khai khoáng giảm 28,47%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,29%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 15,17%; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 23,9%.

Một số ngành công nghiệp có mức sản xuất trong quý I năm 2019 tăng mạnh so với cùng kỳ như: Sản xuất thuốc lá gấp 2,36 lần; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 28,38%; sản xuất trang phục tăng 27,66%; chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 15,6%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 8,82%… Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn nguyên liệu hoặc yếu thế cạnh tranh trên thị trường nên một số ngành có mức sản xuất giảm: Sản xuất phương tiện vận tải giảm 43,85%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại giảm 21,35%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất giảm 12,82%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy giảm 6,45%…

Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 3/2019 ước tăng 23,78% so với tháng trước và tăng 22,98% so với cùng kỳ; tính chung trong quý I năm 2019, tăng 17,97% so cùng kỳ. Chỉ số tồn kho tháng 3/2019 ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,41% so với tháng trước và tăng 60,77% so với cùng kỳ.

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp thời điểm 01/3/2019 tăng 7,41% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 4,32%; doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 5,13%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 8,68%.

Nguyễn Nguyên