Thứ Bảy, 20/04/2019 4:14:19 CH
Ngày 04/04/2019 16:33:59
Trung tâm Phục vụ Hành chính công chính thức họat động từ ngày 01/4/2019
(Vinhlong.gov.vn) - Sáng ngày 01/4/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long có trụ sở tại số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đã chính thức đi vào hoạt động.

Theo đó, ngày đầu tiên Trung tâm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết  đối với 1.230 thủ tục hành chính; trong đó chủ yếu là các thủ tục về lý lịch tư pháp, hồ sơ nhà đất, đăng ký kinh doanh; các dịch vụ trên lĩnh vực nông nghiệp; công nghiệp; khoa học – công nghệ; môi trường; văn hóa, du lịch…


Ảnh: Sáng ngày 01/4, ông Trần Hoàng Tựu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 2 từ trái sang) đã đến kiểm tra họat động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Long

Theo thống kê của bộ phận kỹ thuật Trung tâm, trong ngày đầu tiên họat động, trung tâm đã tiếp nhận trên 75 hồ sơ. Trong đó, Sở Tư pháp có đông người đến làm thủ tục hành chính nhất, chủ yếu là thủ tục lý lịch tư pháp.

 

Ảnh: Trong ngày họat động đầu tiên, Sở Tư pháp có đông người dân đến làm thủ tục hành chính

Trung tâm là đầu mối tập trung hướng dẫn thủ tục hành chính; tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức, cá nhân để giải quyết hoặc chuyển đến cơ quan thẩm quyền giải quyết; nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, trung tâm sẽ theo dõi, giám sát, đánh giá về thời hạn, chất lượng việc giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC; hỗ trợ cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Trung tâm cũng là đầu mối tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước

Trung tâm được trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị khá hiện đại và đồng bộ để phục vụ cho người dân cũng như tổ chức đến giao dịch thủ tục hành chính.

 

Ảnh: Ông Trần Hoàng Tựu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Lê Thanh Tâm - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ  hành chính công tỉnh Vĩnh Long cùng kiểm tra hệ thống lấy số thứ tự tại Trung tâm

Các cá nhân và tổ chức nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cụ thể như sau: 

Cách 1: gửi hồ sơ trực tiếp đến Trung tâm PVHCC tỉnh. Cách 2: gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm PVHCC. Cách 3: gửi hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ https://dichvucong.vinhlong.gov.vn). Nhận kết quả: cá nhân và tổ chức nhận kết quả giải quyết TTHC theo địa chỉ nộp hồ sơ ban đầu hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích, cụ thể: Khi đến nhận kết quả giải quyết TTHC, người nhận phải trả lại Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (đối với trường hợp nộp trực tiếp) hoặc xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với trường hợp nộp qua dịch vụ bưu chính công ích). Trường hợp thực hiện trực tuyến thì người nộp phải mang theo các hồ sơ bản chính để nộp cho người được phân công trả kết quả.

Việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long là cần thiết và phù hợp với định hướng cải cách hành chính hiện nay của Chính phủ; đồng thời đúng theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long được thành lập sẽ đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính của tỉnh nói chung và cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long  nói riêng, nâng cao chất lượng dịch vụ công theo hướng hiện đại; phục vụ tổ chức, cá nhân ngày càng tốt hơn

Cá nhân, tổ chức khi cần thiết tra cứu danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại các cơ quan, đơn vị tại Cổng dịch vụ công tỉnh, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh

Tại địa chỉ  https://dichvucong.gov.vn hoặc https://www.vinhlong.gov.vn

Sau 1 tuần vận hành thì ngày 8/4/2019 Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Long sẽ chính thức được khai trương.

N.H

Các tin khác