Thứ Ba, 20/08/2019 5:53:05 CH
Ngày 02/04/2019 14:31:10
Tình hình kinh tế Vĩnh Long quý I năm 2019
(Vinhlong.gov.vn) – Sơ lược vài nét về tình hình kinh tế Vĩnh Long quý I năm 2019 như sau:

Theo đó đã thu hoạch 52.389/54.933 ha lúa Đông xuân với năng suất 6,39 tấn/ha, ước cả vụ năng suất 6,41 tấn/ha, giảm 3,33%; sản lượng 352 ngàn tấn, giảm 5,36% so với cùng vụ năm trước và đến nay đã xuống giống được 11.757 ha lúa Hè Thu. Kết thúc thời vụ gieo trồng cây màu vụ đông xuân 2018 - 2019 với diện tích 22.534,5 ha, tăng 1,04% so với cùng vụ năm trước; lũy kế đến nay đã gieo trồng 13.255,1 ha rau màu, tăng 5,46% so cùng kỳ.

Các loại dịch hại, bệnh bị nhiễm với mật số thấp, được phòng trị kịp thời nên các vườn cây vẫn tiếp tục phát triển. Ước sản lượng cây lâu năm thu hoạch trong quý đạt 184,7 ngàn tấn, tăng 4,47% so với cùng kỳ.

Trong quý phát hiện 01 ổ dịch bệnh tai xanh và dịch tả trên heo với 67 con, đã tiêu hủy 35 con heo bệnh và 01 ổ dịch cúm gia cầm H5N1 với 1.200 con gà, đã tiêu hủy toàn bộ đàn gà bị bệnh. Ngoài ra trên địa bàn có xảy ra rải rác các loại dịch bệnh khác nhưng không gây thiệt hại lớn nên chăn nuôi gia súc, gia cầm tăng so với cùng kỳ; thời điểm 15/3/2019 đàn heo của tỉnh có 372,89 ngàn con, tăng 12,31%; đàn trâu 119 con, giảm 21,71%; đàn bò 92.612 con, giảm 0,5%; đàn gia cầm có 8.646,68 ngàn con, tăng 4,04%.

Diện tích nuôi cá hiện có 2.133,3 ha, giảm 21,7 ha so cùng kỳ, trong đó 356,1 ha nuôi cá tra thâm canh, tăng 12,7 ha và 1.707 lồng bè nuôi cá với tổng thể tích 367.595 m3, tăng 358 chiếc với tổng thể tích tăng 75.956 m3, trong đó  đang thả nuôi 1.176 chiếc với tổng thể tích 258.459 m3, tăng 303 chiếc với tổng thể tích tăng 71.618 m3. Ước sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác trong quý đạt 28.182,7 tấn, tăng 2,27% so với cùng kỳ; trong đó, thủy sản nuôi trồng 26.607,7 tấn, tăng 2,4%; riêng cá tra nuôi thâm canh 13.871,1 tấn, tăng 5,02%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp quý I tăng 11,71% so với cùng kỳ; trong đó ngành khai khoáng giảm 28,47%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,29%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 15,17%; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 23,9%. Lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp thời điểm 01/3/2019 tăng 7,41% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó doanh nghiệp nhà nước tăng 14,32%; doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 5,13%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 8,68%.

Thành lập mới 66 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 342 tỷ đồng, giảm 2,94% về số doanh nghiệp và giảm 34,36% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ; số vốn bình quân một doanh nghiệp đăng ký thành lập mới  5,2 tỷ đồng, giảm 32,47% so với cùng kỳ. Có 63 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 61,54% so với cùng kỳ; 14 doanh nghiệp, gấp 2 lần cùng kỳ.

Tổng số vốn đầu tư phát triển ước đạt 3.181 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ, trong đó, khu vực Nhà nước 565 tỷ đồng, giảm 6,5% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế ngoài nhà nước 2.240 tỷ đồng, chiếm 70,4% và tăng 5,36%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 376 tỷ đồng, chiếm 11,83% và gấp 3 lần cùng kỳ. Riêng tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện 438,5 tỷ đồng, đạt 15,84% kế hoạch và tăng 2,29% so với cùng kỳ. Có 04 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới với vốn đăng ký 24,32 triệu USD; so với cùng kỳ, số dự án tăng 01 nhưng vốn đăng ký giảm 4,4%.

Tổng lượng khách lưu trú và du lịch theo tour ước đạt 370,4 ngàn lượt, tăng 14,44% so với cùng kỳ, trong đó, khách lưu trú 334,3 ngàn lượt, tăng 14,77% ; khách du lịch theo tour 36,1 ngàn lượt, tăng 11,48%. Tổng kim ngạch xuất khẩu 122,5 triệu USD, đạt 26,06% kế hoạch năm và tăng 41,02%  so với cùng kỳ; nhập khẩu 41,3 triệu USD, giảm 7,8%.

Tổng thu ngân sách 1.665,5 tỷ đồng, đạt 26,99% dự toán năm, tăng 6,95% so với cùng kỳ; tổng chi ngân sách 1.242 tỷ đồng, đạt 14,7% dự toán năm và tăng 6,17%. Số dư nguồn vốn huy động đến cuối quý 34.550 tỷ đồng, tăng 2,05% so với số đầu năm; dư nợ cho vay 25.100 tỷ đồng, tăng 1,04% so với đầu năm; nợ xấu 495 tỷ đồng, chiếm 1,97% tổng dư nợ cho vay, giảm 0,11 điểm phần trăm so với số đầu năm.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo. Đến nay, tổng  tiêu chí đạt được ở 89 xã là 1.339, bình quân toàn tỉnh đạt 15 tiêu chí/xã, tăng 1,3 tiêu chí/xã so với cùng kỳ, trong đó có 7 xã đạt dưới 10 tiêu chí, giảm 7 xã; 36 xã đạt 10 - 14 tiêu chí, tăng 1 xã; 14 xã đạt 15-18 tiêu chí, giảm 6 xã; 32 xã đạt 19 tiêu chí, tăng 12 xã so với cùng kỳ.

Thành lập mới 9 HTX, đến nay toàn tỉnh có 160 HTX và 1 Liên hiệp HTX, với 8.043 thành viên, 7.770 lao động; tổng vốn hoạt động trên 429,746 tỷ đồng. So với cùng kỳ, số HTX và Liên hiệp HTX tăng 10,27% (15 HTX), số thành viên tăng 2,78%, số lao động tăng 0,63%, vốn hoạt động giảm 2,52%.

Nguyễn Nguyên

Các tin khác