Ngày 02/04/2019 16:54:21
Chấn chỉnh một số hoạt động tín ngưỡng tôn giáo tại cơ sở thờ tự Phật giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 02/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn về việc triển khai thực hiện chấn chỉnh một số hoạt động tín ngưỡng tôn giáo tại cơ sở thờ tự Phật giáo

Trong thời gian gần đây, đặc biệt trong và sau dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, một số hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo được tổ chức tại các cơ sở thờ tự Phật giáo như: dâng sao giải hạn (cầu an); đốt vàng, mã; bán vé tham quan chùa; hầu đồng, kinh doanh dịch vụ trong khuôn viên cơ sở thờ tự…… đang gây ra những dư luận xã hội trái chiều, làm ảnh hưởng đến hình ảnh Phật giáo Việt Nam, lãng phí nguồn lực xã hội, khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của các cấp chính quyền. Việc quản lý hoạt động tại cơ sở thờ tự Phật giáo đang phụ thuộc nhiều vào thái độ, ý thức chấp hành giáo luật và pháp luật của vị Trụ trì dẫn đến các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo tại cơ sở thờ tự Phật giáo có nhiều biến tướng, không phù hợp với truyền thống Phật giáo làm giảm niềm tin trong tăng, ni, tín đồ Phật giáo và quần chúng nhân dân, tạo dư luận xã hội không tốt, ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh, vị trí, vai trò của Phật giáo Việt Nam, lâu dài có thể gây mất ổn định xã hội, tác động đến phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trước tình hình trên, để làm tốt hơn công tác quản lý, tổ chức các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo tại các cơ sở thờ tự Phật giáo và hạn chế các hiện tượng mê tín dị đoan, trái thuần phong mỹ tục, không đúng với giáo lý, truyền thống Phật giáo. Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan hướng dẫn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tăng cường công tác vận động, tuyền truyền đến tăng, ni, tín đồ Phật tử thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tổ chức lễ hội, sinh hoạt tôn giáo trong các cơ sở thờ tự Phật giáo.

Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ theo dõi, nắm tình hình việc tổ chức lễ hội, sinh hoạt tôn giáo trong các cơ sở thờ tự Phật giáo, khi phát hiện có hoạt động mê tín dị đoan, trái thuần phong mỹ tục, không đúng với giáo lý, truyền thống Phật giáo thì phối hợp Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) và các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan tuyên truyền, giáo dục Trụ trì thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo xây dựng nội quy, quy định nhằm thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo và tuyên truyền, phổ biến các quy định về thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nhắc nhở các cơ sở Phật giáo tại địa phương nghiêm túc thực hiện quy chế văn hóa ở cơ sở, nếp sống văn hóa, văn minh tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; kịp thời động viên, khích lệ, biểu dương các cơ sở thờ tự phật giáo thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tổ chức lễ hội và hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) tiếp tục tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ Phật giáo và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, hạn chế tiến tới xóa bỏ các hình thức mê tín dị đoan, trái thuần phong mỹ tục, không đúng với giáo lý, truyền thống Phật giáo.

N.H.N- Nguồn CV số:1108/UBND-NC