Thứ Năm, 22/08/2019 5:23:38 CH
Ngày 03/04/2019 14:50:39
Chỉ số PAPI 2018: Vĩnh Long có 3/8 chỉ số thành phần thuộc nhóm cao nhất
(Vinhlong.gov.vn) - Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2018 (PAPI 2018) vừa được công bố sáng 02/4/2019. Năm 2018, nghiên cứu PAPI đã thu thập ý kiến của 14.304 người dân được chọn ngẫu nhiên, đại diện cho dân số Việt Nam; cung cấp kho dữ liệu và thông tin phục vụ quy trình theo dõi thực thi và điều chỉnh chính sách. Bên cạnh 6 chỉ số nội dung như những năm trước, năm 2018, PAPI có thêm 2 chỉ số là quản trị môi trường và quản trị điện tử.

Năm 2018, với tổng điểm 44,65 tỉnh Vĩnh Long thuộc nhóm Trung bình cao và trong số 8 chỉ số thành phần có 03 chỉ số (Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, Cung cấp dịch vụ công và Quản trị môi trường) thuộc nhóm cao nhất; chỉ số thành phần Thủ tục hành chính công thuộc nhóm Trung bình cao; chỉ số thành phần Quản trị điện tử thuộc nhóm Trung bình thấp và 03 chỉ số còn lại (Công khai, minh bạch, Trách nhiệm giải trình với người dân và Trách nhiệm giải trình với người dân) thuộc nhóm thấp nhất.


Chỉ số PAPI là công cụ theo dõi, giám sát năng lực điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền địa phương, giúp các cấp chính quyền địa phương có những căn cứ điều chỉnh và cải thiện hiệu quả công tác, phục vụ người dân tốt hơn.

Nguyễn Nguyên

Các tin khác