Thứ Sáu, 20/09/2019 4:55:47 SA
Ngày 05/04/2019 15:00:45
Kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành và Tổ Công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 02/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành các Quyết định về việc kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành và Tổ Công tác liên ngành phòng, phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Vĩnh Long

Theo đó, Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Vĩnh Long do ông Đào Thanh Quang, Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Đội trưởng cùng các thành viên là cán bộ thuộc cơ quan Công an tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Công thương và Sở Y tế.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Đội kiểm tra liên ngành 178 là Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống mại dâm, an ninh trật tự, văn hóa - thông tin, sử dụng lao động, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động và các quy định pháp luật có liên quan khác; Đề xuất với UBND tỉnh, cơ quan có thẩm quyền về biện pháp quản lý, phòng ngừa vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn; Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Đội kiểm tra liên ngành cấp huyện trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra. Theo dõi đôn đốc, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm đã được Đội kiểm tra liên ngành kiến nghị mà không được giải quyết kịp thời; Yêu cầu các tổ chức cá nhân bị kiểm tra cung cấp tình hình, số liệu, tài liệu trả lời các chất vấn liên quan đến việc kiểm tra; Liên hệ các cơ quan, tổ chức cá nhân liên quan để xác minh, thu thập thông tin phục vụ cho công tác kiểm tra; Lập biên bản khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính và xử lý các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền.

Đối hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền xử lý của Đội hoặc hành vi có dấu hiệu của tội phạm thì phải lập biên bản và chuyển biên bản, tài liệu liên quan, tang vật, phương tiện vi phạm (nếu có) đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

Đội kiểm tra liên ngành 178 có con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở Đội kiểm tra liên ngành 178 đặt tại Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2192/QĐ-UBND, ngày13/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Vĩnh Long.

Bên cạnh đó, ngày 02/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cũng ban hành Quyết định số 696/QĐ-UBND về việc kiện toàn Tổ Công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, tổ Công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do bà Phan Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Tổ trưởng,

Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ Công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm thực hiện theo Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 2296/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Tổ Công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Vĩnh Long.

N.H.N- Nguồn các QĐ số:696 và 697/QĐ-UBND

Các tin khác