Thứ Năm, 22/08/2019 5:22:32 CH
Ngày 05/04/2019 14:44:30
Công bố chuẩn hóa 117 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, rút ngắn thời gian giải quyết của 45 thủ tục hành chính
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 03/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, có 117 thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc các lĩnh vực như: lưu thông hàng hóa trong nước, kinh doanh Khí, công nghiệp tiêu dùng, vật liệu nổ công nghiệp, hóa chất, điện, xúc tiến thương mại, quản lý cạnh tranh, an toàn thực phẩm, giám định thương mại, công nghiệp nặng, khoa học công nghệ, thương mại Quốc tế, dầu khí và công nghiệp địa phương.

Ngoài ra, Sở Công Thương đã chủ động rút ngắn thời gian giải quyết của 45 thủ tục hành chính, trong đó có 28 thủ tục giảm 02 ngày, 14 thủ tục giảm 03 ngày, 01 thủ tục giảm 05 ngày và 02 thủ tục giảm 06 ngàyso với các Quyết định công bố của Bộ Công Thương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Tất cả 117 thủ tục hành chính nêu trên được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ: số 12C đường Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ: số 12C đường Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ: https://dichvucong.vinhlong.gov.vn). Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến.

Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long, cụ thể:

Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (đối với trường hợp nộp trực tiếp) hoặc xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với trường hợp nộp qua dịch vụ bưu chính công ích). Trường hợp thực hiện TTHC trực tuyến thì người nộp phải mang theo các hồ sơ bản chính để nộp cho người được phân công trả kết quả đối chiếu.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp: Từ 07 giờ đến 11 giờ và 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

LHMD – Nguồn QĐ số:719/QĐ-UBND

Các tin khác