Thứ Ba, 16/07/2019 12:02:50 CH
Ngày 08/04/2019 15:26:01
Nâng cao chất lượng công vụ, xây dựng chính quyền đồng hành, phục vụ hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp
(Vinhlong.gov.vn) -Thời gian qua,UBND tỉnh luôn quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng chỉ đạo và điều hành công tác cải cách hành chính, hướng đến xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Nhân dịp khánh thành Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Long, Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh đã phỏng vấn ông Lê Thanh Tâm-Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh


PV: Xin ông cho biết sự cần thiết cũng như mục đích của việc thành lập Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Long?

Sự ra đời của Trung tâm hành chính công tỉnh cùng với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã là giải pháp hiệu quả để đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long. Đồng thời, để góp phần đổi mới về phương thức làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, tạo lập môi trường làm việc thống nhất, thuận tiện, văn minh, hiện đại, công khai minh bạch, góp phần cải thiện chất lượng công vụ, xây dựng chính quyền đồng hành, phục vụ hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

PV: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh có tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào, thưa ông?

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 19/11/2018 về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long và Quyết định số 2895/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long là đơn vị hành chính đặc thù trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long, chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp và toàn diện của Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long; có tư cách pháp nhân, con dấu riêng để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao

Trung tâm Phục vụ hành chính công có các chức năng, nhiệm vụ chính như sau:

Tham mưu UBND tỉnh về Cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; trên địa bàn tỉnh.

Niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời thủ tục hành chính được thực hiện tại Trung tâm . Đồng thời là đầu mối tập trung hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật. Theo dõi, giám sát, đánh giá về thời hạn, chất lượng việc giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; thu phí, lệ phí theo quy định. Hỗ trợ cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Bên cạnh đó cũng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của phát luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm… v.v. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo quy định của pháp luật.

Về nguồn nhân lực cho trung tâm thì số lượng người làm việc chuyên trách của Trung tâm có14 người (trong đó gồm Ban Giám đốc và 2 phòng chuyên môn: Phòng kiểm soát thủ tục hành chính, Phòng Tổng hợp - xử lý nghiệp vụ). Hiện tại, Trung tâm có Giám đốc, 01 Phó Giám đốc, 05 công chức và 03 hợp đồng theo Nghị định số 68 của Chính phủ. Đồng thời có 20 công chức, viên chức chính thức, 23 công chức, viên chức dự phòng của các sở, ban, ngành cử đến làm việc tại Trung tâm.

PV: Xin ông cho biết Trung tâm Phục vụ hành chính công Vĩnh Long sẽ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực nào cho công dân? Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm được thực hiện ra sao?

Bước đầu, Trung tâm sẽ tiếp nhận và xử lý 1.230 thủ tục hành chính (TTHC)  trong tổng số 1.476 TTHC cấp tỉnh của 18 sở, ban, ngành tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố; giai đoạn tiếp theo sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành sẽ đưa các TTHC còn lại để tiếp nhận và xử lý theo quy định. 

Các TTHC đưa vào Trung tâm đều được quy trình hóa trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh, 100% hồ sơ, thủ tục hành chính được giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, xử lý đến hoàn trả kết quả; đồng thời phối hợp Bưu điện tỉnh triển khai dịch vụ bưu chính công ích trong việc giao, nhận trả kết quả TTHC cho cá nhân, tổ chức; phối hợp với Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh Vĩnh Long trong việc thu hộ phí, lệ phí, nộp thuế.., nhằm kịp thời trả kết quả đến tay cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp một cách nhanh chóng trong thời gian sớm nhất.

PV: Những điểm chính mà người dân được thụ hưởng khi đến làm việc tại đây như thế nào, thưa ông?

Việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long nhằm tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn nữa cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tập trung quản lý thống nhất tinh gọn đầu mối, tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; tăng cường cơ chế giám sát hoạt động giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính các cấp; tạo thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính; góp phần phòng chống tham nhũng và tiêu cực; đồng thời cải tiến phương pháp làm việc của cơ quan nhà nước hiện đại, hiệu quả, tiết kiệm về nhân lực và chi phí hoạt động; cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến, hướng tới xây dựng Chính quyền điện tử.

Khi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chính thức vận hành sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ công theo hướng hiện đại; phục vụ tổ chức, cá nhân ngày càng tốt hơn; sẽ cung cấp cho người dân, doanh nghiệp mọi thông tin, dịch vụ, tiện ích hành chính công; tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua một địa chỉ duy nhất, khắc phục tình trạng phiền hà, đi lại nhiều lần, nhiều nơi; cùng lúc, cá nhân, tổ chức (nhất là các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng) có thể thực hiện được nhiều TTHC thuộc các lĩnh vực khác nhau, biết được tình trạng giải quyết hồ sơ của các cơ quan nhà nước thông qua tin nhắn SMS do phần mềm tự động gửi theo từng trình tự được mặc định.

Các tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC trực tiếp tại Trung tâm, thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến tại Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công còn bố trí quầy của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long để thu tiền phí, lệ phí khi thực hiện TTHC và quầy của Bưu điện tỉnh Vĩnh Long để trả kết quả tại nhà theo nhu cầu, ...

Ngoài ra, cá nhân, tổ chức còn được giải đáp, hướng dẫn kịp thời các vấn đề liên quan đến TTHC.

PV: Thưa ông, định hướng của Trung tâm trong thời gian tới như thế nào để các hoạt động diễn ra theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh, đáp ứng mong đợi của các tổ chức, cá nhân?

Thời gian tới, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long sẽ đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính của tỉnh nói chung và cải cách TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long nói riêng, nâng cao chất lượng dịch vụ công theo hướng hiện đại để phục vụ tổ chức, cá nhân ngày càng tốt hơn; qua đó cũng góp phần nâng cao các Chỉ số của tỉnh trong những năm tới như: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI).

PV: Xin trân trọng cám ơn ông!

Ngọc Hân (thực hiện)

Các tin khác