Ngày 10/04/2019 10:48:26
Vĩnh Long đúng thứ 47 trong cả nước về Chỉ số thương mại điện tử năm 2019
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 26/3, trong khuôn khổ Diễn đàn Toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam 2019, VECOM đã chính thức công bố Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử năm 2019.

Chỉ số Thương mại điện tử được Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) xây dựng và công bố lần đầu tiên vào năm 2012. Chỉ số thương mại điện tử (viết tắt là EBI từ tiếng Anh E-Business Index) được xây dựng theo các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương dựa trên bốn nhóm tiêu chí lớn: Nhóm thứ nhất là nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin; nhóm thứ hai là giao dịch doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C); nhóm thứ ba là giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B); nhóm thứ tư là giao dịch giữa chính phủ với doanh nghiệp (G2B).

Ngày 26/3, trong khuôn khổ Diễn đàn Toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam 2019, VECOM đã chính thức công bố Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử năm 2019. Theo đó, năm 2018 thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục phát triển toàn diện với tốc độ tăng trưởng trên 30%. Tuy nhiên, Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử 2019 cho thấy vẫn còn nhiều cản trở cho sự bứt phá trong giai đoạn tới. Những cản trở lớn nhất bao gồm lòng tin của người tiêu dùng vào giao dịch mua bán trực tuyến còn thấp, dịch vụ logistics – giao hàng chặng cuối – hoàn tất đơn hàng còn nhiều hạn chế, đặc biệt là chênh lệch khoảng cách số giữa các địa phương còn rất cao.

Từ kết quả khảo sát hàng nghìn doanh nghiệp tại các địa phương và những thông tin liên quan, Chỉ số Thương mại điện tử 2019 cho biết khoảng cách giữa các địa phương chưa có dấu hiệu giảm mà thậm chí vẫn tiếp tục tăng. Chỉ số Thương mại điện năm 2019 của TP. Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu với 86,8 điểm, tăng 4,7 điểm phần trăm so với năm 2018 và cao hơn rất nhiều so với điểm số trung bình cả nước (40,3 điểm); cao hơn gần 60 điểm so với Bắc Kạn (27,4 điểm), địa phương xếp hạng thấp nhất; đứng thứ hai là Hà Nội với 84,3 điểm, cao hơn 4,5 điểm so với năm trước; Hải Phòng năm thứ 2 liên tiếp giữ vị trí thứ 3; hai vị trí tiếp sau vẫn là Đà Nẵng và Bình Dương.

Top 5 tỉnh thành đầu bảng vẫn không có sự thay đổi so với năm trước; tuy nhiên, khoảng cách giữa TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội với 3 địa phương còn lại rất lớn. Cách biệt giữa điểm trung bình của nhóm 5 địa phương thấp nhất (29 điểm) với điểm trung bình của nhóm 5 địa phương cao nhất (68,4 điểm) lên tới 39,4 điểm (năm 2018 là 36,7 điểm, năm 2017 là 36 điểm, năm 2015 là 30,5 điểm, năm 2014 là 20,3 điểm, và năm 2013 chỉ là 18 điểm); đồng nghĩa, sự chênh lệch về phát triển thương mại điện tử giữa các địa phương đang tăng dần.

Riêng Vĩnh Long, Chỉ số Thương mại điện tử năm 2019 đạt 31,5 điểm, xếp thứ 47/54 tỉnh thành trong cả nước và giảm 01 bậc so với năm 2018 (đạt 29,7 điểm, xếp hạng 46/54 tỉnh, thành)

Chỉ số Thương mại điện tử giúp các đối tượng nhanh chóng xác định được mức độ triển khai thương mại điện trên phạm vi cả nước cũng như tại từng địa phương, sự tiến bộ qua các năm và gợi ý cho mỗi địa phương những giải pháp cần thiết để nâng cao ứng dụng thương mại điện tử.

Nguyễn Nguyên