Thứ Tư, 24/07/2019 2:40:42 CH
Ngày 23/04/2019 15:11:24
Tình hình và kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý 1 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) luôn được tỉnh chú trọng quan tâm. Ngay từ đầu năm tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành về công tác này trên địa bàn tỉnh

Theo đó, tỉnh thường xuyên tổ chức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt nghiêm túc việc thực hiện các văn bản như: Chỉ thị số 17/CT-TTg, ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 30/CT-TTg, ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Từ đó, công tác kiểm soát TTHC của tỉnh được nâng lên rõ rệt.

 Nhiều TTHC cá nhân, tổ chức có thể lựa chọn cách thức nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 rút ngắn thời gian giải quyết ở một số TTHC. Cụ thể, trong quý 1 năm 2019, qua rà soát, Chủ tịch UBND tỉnh công bố:

Rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ so với Quyết định số 4603/QĐ-BVHTTDL ngày 17/12/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ 45 ngày còn lại 40 ngày  đối với 01 TTHC và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ (rút ngắn 02 ngày làm việc) đối với 03 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch so với Quyết định số 4017/QĐ-BVHTTDL, ngày 25/10/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bên cạnh đó, để đảm bảo công khai, thống nhất trong thực hiện TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tìm hiểu thông tin, thực hiện và giám sát việc thực hiện TTHC, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 34 Quyết định công bố với tổng số 384 TTHC, trong đó: Công bố mới: 184 TTHC; Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế: 103 TTHC; Bãi bỏ: 97 TTHC.Tất cả các Quyết định và TTHC sau khi được công bố áp dụng đều được cập nhật đầy đủ vào trang thông tin điện tử, cổng dịch vụ công của tỉnh để phục vụ cho việc tra cứu, sử dụng của tổ chức, cá nhân. Đồng thời tiến hành rà soát, cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu sử dụng của cá nhân, tổ chức.

Tính đến ngày 15/3/2019, bộ TTHC đang được áp dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, xã là 1.911 TTHC (Trong đó: các sở, ban, ngành tỉnh: 1.472 TTHC; Cấp huyện: 285 TTHC; Cấp xã: 154 TTHC).

Trong quý 1/2019, tỉnh không có tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Tình hình thực hiện, kết quả triển khai Quyết định số 985/QĐ-TTg, ngày  08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ: Tuyên truyền, phổ biến việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. Tính đến quý 1 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã thành lập và kiện toàn tổ chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long và Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh với các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Quyết định ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long. Bên cạnh đó, Văn phòng UBND tỉnh đã hoàn thành việc bố trí trang thiết bị và trụ sở hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long để chính thức đưa Trung tâm đi vào hoạt động vào ngày 01/4/2019.

Trên cơ sở đánh giá về tình hình và kết quả thực công tác kiểm soát TTHC trong quý 1 năm 2019, UBND tỉnh đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2019, cụ thể như sau:Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa bộ TTHC trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đối với những TTHC còn rườm rà, phức tạp gây cản trở đối với đời sống nhân dân và sản xuất kinh doanh để kiến nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ cho phù hợp quy định pháp luật….; Thường xuyên vận hành và khai thác 02 Hệ thống https://nguoidan.chinhphu.vnhttps://doanhnghiep.chinhphu.vn

TP - Nguồn BC số: 68/BC-UBND

Các tin khác