Thứ Hai, 22/07/2019 5:58:44 CH
Ngày 11/04/2019 15:44:57
Tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Vĩnh Long năm 2019
(Vinhlong.gov.vn) - Được sự chấp thuận của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Vĩnh Long năm 2019 từ ngày 22/4/2019 đến ngày 26/4/2019, tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long.

Mục đích của Hội thi nhằm khai thác tiềm năng trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc tự làm thiết bị đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo; trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong sáng chế, cải tiến thiết bị đào tạo cũng như tạo phong trào tự làm thiết bị đào tạo,..Thiết bị đào tạo tự làm bao gồm những học liệu (mô hình, thiết bị mô phỏng, thiết bị là phần mềm…) hoặc các phương tiện kỹ thuật, công cụ được sử dụng trong quá trình đào tạo.

Thành phần tham gia Hội thi gồm các trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, các trường đại học và các cơ sở khác có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian đăng ký hồ sơ dự thi trước ngày 22/4/2019. Nơi tiếp nhận hồ sơ: Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội.

                                                                                                          MP

Các tin khác