Thứ Bảy, 24/08/2019 3:07:10 CH
Ngày 11/04/2019 15:23:37
Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác phi chính phủ nước ngoài
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 10/4/2019, Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác PCPNN. Đồng chí Bùi Thanh Sơn- Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN chủ trì Hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Vĩnh Long có ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại Hội nghị, đại diện Ủy ban đã báo cáo công tác PCPNN năm 2018 và trọng tâm công tác 2019. Theo đó, thời gian qua, hoạt động của các tổ chức PCPNN tiếp tục có những đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội. Giá trị viện trợ PCPNN tiếp tục được giữ ổn định.

Công tác quản lý đối với hoạt động của các tổ chức PCPNN và viện trợ PCPNN tiếp tục được đảm bảo và ngày càng nền nếp hơn thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, bộ, ngành, địa phương và giữa các cơ quan tham gia ủy ban. Công tác vận động viện trợ PCPNN tiếp tục được triển khai đa dạng; một số bộ, ngành và địa phương đã có những hoạt động vận động viện trợ rất thiết thực và hiệu quả trong năm 2018.


Ảnh: Quang cảnh buổi họp tại điểm cầu Vĩnh Long

Hiện có khoảng 500 tổ chức phi chính phủ hoạt động tại Việt Nam. Năm 2018, giá trị viện trợ đạt gần 290 triệu USD được trải đều trên tất cả các lĩnh vực y tế, phát triển và giải quyết các vấn đề xã hội, giáo dục - đào tạo, môi trường…Hầu hết, các tổ chức phi chính phủ hoạt động tuân thủ theo quy định phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin với các đối tác của Việt Nam. Công tác phổ biến chính sách và công tác quản lý tài chính, vận động viện trợ, Ủy ban tiếp tục bám sát và thực hiện theo chương trình và yêu cầu công tác đề ra.

Còn tại Vĩnh Long, công tác vận động phi chính phủ luôn được sự phối hợp tốt của các ban ngành địa phương trong tỉnh. Trong năm 2018, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã kêu gọi, vận động tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến hợp tác và họat động tài trợ tại Vĩnh Long với số tiền trên 94 tỷ đồng, trong đó có 92 chương trình phi dự án và 16 dự án trên các lĩnh vực ưu tiên như: Y tế, xóa đói giảm nghèo, giáo dục, cơ sở hạ tầng, phát triển nông thôn mới…tại 08 huyện, thành phố trong tỉnh.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ nhiều ý kiến cũng như chỉ ra những mặt tích cực, hạn chế trong công tác và nêu lên những kiến nghị cụ thể nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ công tác này trong thời gian tới

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN đề nghị các các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt nội dung và tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư trong công tác PCPNN; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động PCPNN; thường xuyên trao đổi thông tin và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan ở địa phương cũng như giữa các cơ quan trung ương với địa phương trong quản lý, giám sát hoạt động và viện trợ PCPNN bảo đảm an ninh - chính trị và đối ngoại; một số quy trình trong công tác triển khai các dự án PCPNN phải được cải tiến, rút ngắn thời gian thẩm định, nhưng sẽ tăng cường hậu kiểm; tiếp tục đa dạng hoá nguồn viện trợ, đối tượng và phương thức vận động viện trợ; tăng cường nâng cao năng lực cho các cơ quan đầu mối về công tác PCPNN…

N.H

Các tin khác