Thứ Năm, 22/08/2019 5:22:26 CH
Ngày 11/04/2019 15:48:10
Ban hành Đề án tổng thể việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất ấp, khóm, khu của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 08/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định ban hành Đề án tổng thể việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất ấp, khóm, khu của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Theo đó, mục tiêu yêu cầu của Đề án là tổ chức ấp theo hướng tinh gọn, đảm bảo hoạt động ổn định nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể cấp xã; giảm số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, giảm chi phí hành chính; nâng cao chất lượng, hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách và tổ chức, hoạt động của các tổ chức đoàn thể ở ấp; góp phần xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp ở địa phương; Huy động tập trung nguồn lực, đóng góp xây dựng của xã hội, cộng đồng dân cư; nâng cao trình độ, trách nhiệm và tăng mức thu nhập cho đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động công tác ở cơ sở; Kết quả thực hiện Đề án là cơ sở quan trọng để đánh giá, lựa chọn sắp xếp tổ chức cán bộ tham gia hoạt động ở các tổ chức của đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể ở ấp đảm bảo đồng bộ, chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới của đảng.

Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở có sự quyết tâm cao, nhất quán trong nhận thức từ cán bộ, đảng viên trở đi về mục đích, sự cần thiết, tầm quan trọng, lợi ích của việc sáp nhập, kiện toàn ấp. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng tham gia, tạo sự đồng thuận cao để nghiêm túc thực hiện chủ trương, thống nhất phương án sáp nhập ấp tại các địa phương trong địa bàn tỉnh; Rà soát, xây dựng phương án, tổ chức thực hiện sáp nhập, kiện toàn ấp đảm bảo theo trình tự, quy định và nội dung chỉ đạo thực hiện của Uỷ ban nhân dân tỉnh; việc sáp nhập, kiện toàn phải đảm bảo hợp lý khách quan, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, tránh việc áp đặt trái với quy định; Quá trình triển khai thực hiện phải đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không làm gián đoạn và ảnh hưởng nhiệm vụ chính trị, quản lý nhà nước, thực hiện triển khai các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Hạn chế gây tâm lý hoang mang, làm xáo trộn đời sống sinh hoạt của nhân dân; đảm bảo các quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhân dân và cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn.

Đối tượng thực hiện sáp nhập đối với ấp hiện có quy mô số hộ gia đình thấp hơn tiêu chí quy định hiện hành và thoả mãn điều kiện sáp nhập, đặc biệt là các ấp khó khăn về quỹ đất, quy hoạch xây dựng các thiết chế văn hoá và hạ tầng phúc lợi xã hội ở cơ sở; thuộc một đơn vị hành chính cấp xã; Không thực hiện sáp nhập đối với ấp có thành phần dân cư, có sinh hoạt văn hoá, phong tục tập quán, dân tộc, tôn giáo,... khác biệt lớn; địa hình chia cắt, khoảng cách quá xa.

Điều kiện sáp nhập ấp: Đối với các ấp có vị trí địa lý giáp ranh liền kề, địa hình không bị chia cắt phức tạp ảnh hưởng đến giao thông đi lại; thuận tiện cho việc phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân; tương đồng về văn hoá, phong tục tập quán, tôn giáo, ... thì sáp nhập lại thành một ấp mới với quy mô số hộ gia đình như sau: Hai, ba ấp có tổng số hộ gia đình trên 350 hộ trở lên; Sáp nhập các ấp có tổng số hộ gia đình dưới 175 hộ; Đối với các khóm có vị trí địa lý giáp ranh liền kề, địa hình không bị chia cắt phức tạp ảnh hưởng đến giao thông đi lại; thuận tiện về sinh hoạt văn hoá xã hội, kinh doanh, sản xuất, ... thì sáp nhập lại thành một khóm mới với quy mô số hộ gia đình như sau: Hai, ba khóm có tổng số hộ gia đình trên 400 hộ trở lên..; Sáp nhập các khóm có tổng số hộ gia đình dưới 200 hộ.

Thời gian triển khai thực hiện toàn tỉnh từ quý II/2019 và kết thúc quý IV/2019.

Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã rà soát toàn bộ ấp, khóm, khu của địa phương và xây dựng kế hoạch thực hiện các bước trên của Đề án này, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

          N.H.N- Nguồn QĐ số:789/UBND-NC

Các tin khác