Thứ Ba, 20/08/2019 5:55:50 CH
Ngày 17/04/2019 09:10:24
Thành lập Tổ rà soát đánh giá tình hình khai thác, sử dụng hệ thống thông tin quản lý Văn bản và điều hành của tỉnh
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 10/4/2019, Văn phòng UBND tỉnh có Quyết định thành lập tổ rà soát đánh giá tình hình khai thác, sử dụng hệ thống thông tin quản lý Văn bản và điều hành của tỉnh

Theo đó, Tổ rà soát đánh giá tình hình khai thác, sử dụng hệ thống thông tin quản lý Văn bản và điều hành của tỉnh được thành lập nhằm rà soát đánh giá tình hình khai thác, sử dụng hệ thống thông tin quản lý Văn bản và điều hành của tỉnh và thực hiện nhiệm vụ như sau:

Rà soát đánh giá tình hình thực hiện quy định về quản lý, vận hành hệ thống quản lý Văn bản và điều hành của tỉnh, tình hình triển khai sử dụng hệ thống thông tin quản lý Văn bản và điều hành của tỉnh tại nội bộ đơn vị; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện ứng dụng hệ thống quản lý Văn bản và điều hành .

Rà soát tình hình thực hiện các nghiệp vụ văn thư, phân công, xử lý văn bản, thực hiện ký số qua hệ thống thông tin quản lý Văn bản và điều hành của tỉnh tại đơn vị. Hạ tầng kỹ thuật phục vụ kết nối, khai thác sử dụng hệ thống thông tin quản lý Văn bản và điều hành của tỉnh. Thực hiện báo cáo Chánh Văn phòng UBND tỉnh kết quả rà soát đánh giá tình hình khai thác, sử dụng hệ thống thông tin quản lý Văn bản và điều hành của tỉnh. 

   V.H- Nguồn QĐ số:45/QĐ-VPUBND 

Các tin khác