Thứ Bảy, 24/08/2019 3:14:17 CH
Ngày 12/04/2019 14:13:30
Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Vĩnh Long: Thông báo công khai việc sử dụng tài sản công
(Vinhlong.gov.vn) - Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Vĩnh Long thông báo công khai việc sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh

Nội dung cụ thể vui lòng xem file đính kèm:

Thông báo

Các tin khác