Thứ Tư, 24/07/2019 2:37:19 CH
Ngày 17/04/2019 09:38:31
Thông báo công khai hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản cát sông của Doanh nghiệp tư nhân Thạnh Thắng
(Vinhlong.gov.vn) - Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long thông báo công khai hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản cát sông của Doanh nghiệp tư nhân Thạnh Thắng.
Nội dung cụ thể vui lòng xem file đính kèm:

File Thông báo

Các tin khác