Thứ Hai, 21/10/2019 3:45:01 CH
Ngày 18/04/2019 09:19:10
Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 17/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đến dự có ông Nguyễn Bách Khoa- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Minh Dũng- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Quang Đạo- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Vĩnh Long

Năm 2018, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng cũng như nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả, cuối năm 2018, có 26/26 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội đạt và vượt, trong đó có 15 chỉ tiêu vượt kế hoạch.


Ảnh: Ông Nguyễn Bách Khoa- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Huân chương Lao động các hạng Nhất, Nhì, Ba của Chủ tịch nước cho các cá nhân, tập thể

Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong tỉnh đạt kết quả khả quan. Các khu vực kinh tế đều có tốc độ tăng khá so với cùng kỳ, trong đó nông nghiệp phục hồi đạt mức tăng trưởng khá, công nghiệp tiếp tục phát triển, thương mại, dịch vụ tiếp tục khởi sắc. Môi trường đầu tư được cải thiện, mang lại những kết quả khá tích cực.  Đời sống xã hội tiếp tục có nhiều khởi sắc. Các chính sách bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội được duy trì và thực hiện đầy đủ. Công tác cải cách hành chính tiếp tục có sự quan tâm và triển khai đồng bộ hơn. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác thi đua khen thưởng ngày càng chuyển biến tích cực, các phong trào thi đua ngày càng được các ngành, địa phương và đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng và tham gia tích cực tạo khí thế thi đua sôi nổi, tăng cường thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, các trường hợp khen đột xuất được kịp thời, việc khen thưởng cho tập thể nhỏ, người trực tiếp lao động sản xuất được các địa phương, đơn vị quan tâm nhiều hơn, từ đó đã khơi dậy tinh thần hăng say công tác, lao động và học tập của người dân trong xã hội.


Ảnh: Ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cấp tỉnh cho các đơn vị

Nhiều phong trào thi đua tiếp tục được giữ vững và phát huy tác dụng như: Phong trào thi đua nông dân tham gia sản xuất kinh doanh giỏi, vượt khó thoát nghèo; phong trào “Phụ nữ tích cực, học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và nếp sống văn minh nơi công cộng; phong trào “Vĩnh Long chung sức xây dựng nông thôn mới”…Qua thực hiện các phong trào đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, Cụm, khối thi đua huyện, thị, thành phố và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh cũng họat động ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực trong lãnh, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời tăng cường đoàn kết, hợp tác học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau tạo sức mạnh để thúc đẩy địa phương, đơn vị nói riêng và tỉnh nói chung trong thời gian tới.


Ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những thành tích đã đạt được của các địa phương, đơn vị trong năm qua. Để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, ông cũng đề nghị các đơn vị, địa phương trong tỉnh cần chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tổ chức phong trào thi đua yêu nước; hướng vào nội dung trọng tâm, mang tính đột phá, khắc phục những biểu hiện phô trương, hình thức, nhằm đưa phong trào thi đua phát triển liên tục, bền vững và thực sự hiệu quả. Song song đó cũng cần tiếp tục tổ chức phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, trọng tâm là xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ; tập trung cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế, đổi mới cơ chế, chính sách, nhằm xây dựng bộ máy hành chính nhà nước công khai, minh bạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân. Đồng thời cũng cần tăng cường tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến từ cơ sở, tuyên truyền gương người tốt việc tốt, gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới…


Ảnh: Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2019

Dịp này, có 4 tập thể và 4 cá nhân vinh dự nhận Huân chương Lao động các hạng Nhất, Nhì, Ba của Chủ tịch nước trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, có 42 đơn vị cũng được Chủ tịch UBND tỉnh cũng tặng Cờ thi đua cấp tỉnh năm 2018.

N.H

Các tin khác