Thứ Năm, 22/08/2019 5:23:16 CH
Ngày 02/05/2019 11:00:47
Thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản Quốc gia
(Vinhlong.gov.vn) - Nhằm thực tốt việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản Quốc gia theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các sở - Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thực hiện các yêu cầu sau

Các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện ký số tất cả các văn bản điện tử khi gửi qua trục liên thông văn bản quốc gia (trừ văn bản mật); đồng thời thực hiện thí điểm không gửi văn bản giấy đối với các văn bản điện tử đã ký số theo Danh mục tại Phụ lục II kèm theo Công văn số 2887/VPCP-KSTT, ngày 09/4/2019, thời gian thực hiện thí điểm từ nay đến hết ngày 10/5/2019.

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã: khẩn trương rà soát việc quản lý sử dụng chứng thư số của cơ quan, lãnh đạo cơ quan, CBCCVC và báo cáo danh sách lãnh đạo đã được cấp và chưa được cấp chứng thư số về UBND tỉnh, hạn cuối ngày 06/5/2019; thực hiện ký số các văn bản điện tử khi gửi qua Hệ thống thông tin quản lý văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh (trừ văn bản mật).

 Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, rà soát việc cấp chứng thư cho cơ quan các cấp (cả chứng thư số của cá nhân và của cơ quan), có giải pháp triển khai hướng dẫn sử dụng ký số văn bản theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan: Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, tích hợp giải pháp dịch vụ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ đáp ứng Thông tư số 01/2019/TT-BNV, ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/5/2019.

Thường xuyên giám sát, bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ cho Hệ thống thông tin quản lý văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh.

Phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ, Ban Cơ yếu Chính phủ và các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Thời gian thực hiện theo triển khai của Trung ương.

Cung cấp thông tin của cán bộ đầu mối chịu trách nhiệm tiếp nhận văn bản điện tử, quản lý, vận hành phần mềm quản lý văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh về Văn phòng Chính phủ theo hướng dẫn tại Khoản 1 Công văn số 2887/VPCP-KSTT nêu trên.

 Trước ngày 10/5/2019, gửi thông tin về tình hình triển khai kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh về Văn phòng Chính phủ theo Mẫu tại Phụ lục III kèm theo Công văn số 2887/VPCP-KSTT.

Trước ngày 15/6/2019, gửi báo cáo đánh giá tình hình gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia và việc thực hiện thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử có ký số thay văn giấy về Văn phòng Chính phủ.

 Trước ngày 20/6/2019, gửi báo cáo đánh giá tình hình gửi, nhận văn bản điện tử và việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có ký số thay văn bản giấy trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1732/QĐ-UBND, ngày 11/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về Văn phòng Chính phủ.

V.H - Nguồn Công văn số 1398/UBND-VX

Các tin khác