Thứ Tư, 24/01/2018 12:53:36 CH
Ngày 27/03/2015 09:36:20
Đẩy mạnh tuyên truyền tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần thứ V
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành văn bản đẩy mạnh tuyên truyền vận động tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần thứ V.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tiếp tục triển khai tuyên truyền, vận động các ngành, đơn vị, địa phương phụ trách phân công cán bộ, công chức, viên chức đẩy mạnh nghiên cứu sáng tạo và tích cực đăng ký tham gia hội thi. Các thành viên Ban Tổ chức Hội thi tiếp tục đôn đốc các tổ chức, cá nhân trong ngành và trong hệ thống tích cực tham gia hội thi.

Báo Vĩnh Long, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với Thường trực Ban Tổ chức Hội thi tiếp tục thông báo trên các phương tiện thông tin về thể lệ, thời gian nộp hồ sơ, giải pháp dự thi.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh còn giao Thường trực Ban Tổ chức Hội thi (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật) xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành rà soát các hoạt động sáng kiến của đơn vị, địa phương; hướng dẫn các thủ tục để các tổ chức và cá nhân tham gia Hội thi được thuận lợi, đảm bảo đúng thời gian quy định.

Ngọc Lan - Nguồn CV  số: 738 /UBND-VX

Các tin khác