Ngày 25/04/2019 16:45:05
Vũng Liêm: Trên 1,4 tỷ đồng xây dựng cầu Khánh An, xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm
(Vinhlong.gov.vn) - Được sự chấp thuận của UBND tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Vĩnh Long đã tiếp nhận và triển khai xây dựng cầu Khánh An, xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm với tổng kinh phí thực hiện trên 1,4 tỷ đồng

Nhằm từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông nông thôn đảm bảo phục vụ giao thông cho các phương tiện đi lại, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã vận động các tổ chức và cá nhân hỗ trợ dự án xây dựng cầu Khánh An, xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm với tổng kinh phí thực hiện trên 1,4 tỷ đồng. Trong đó, Ngân sách tỉnh đối ứng trên 745 triệu đồng, còn lại là nguồn kinh phí vận động

Dự án do UBND xã Hiếu Thuận làm chủ đầu tư, phối hợp cùng với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và các đơn vị liên quan tiến hành thực hiện và hoàn thành trong thời gian 2019-2020, tại ấp Quang Mỹ và ấp Quang Trường, xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long theo đúng quy định.

T- Kim