Thứ Tư, 24/07/2019 2:37:24 CH
Ngày 25/04/2019 16:43:59
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của cơ quan
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 23/4/2019 Văn phòng UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của cơ quan.

Theo đó, để tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của cơ quan trong thời gian tới, Chánh Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu trưởng các phòng, ban, trung tâm tập trung thực hiện tốt một số nội dung như sau:

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, giáo dục công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kỷ luật, kỷ cương hành chính, công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự; chấp hành tốt các quy định về đảm bảo an toàn giao thông; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của cơ quan.

Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông, nhất là trong các ngày nghỉ, lễ, Tết; không lái xe vượt quá tốc độ; không lái xe sau khi uống rượu, bia; không sử dụng điện thoại khi lái xe; dừng xe quan sát an toàn khi đi từ đường phụ ra đường chính; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe mô tô, xe máy, xe đạp điện; mặc áo phao đúng quy định khi đi phương tiện thủy; khuyến khích công chức, viên chức, người lao động sử dụng phương tiện giao thông công cộng; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện việc nêu gương không sử dụng lòng đường trái quy định để tổ chức đám cưới, đám hỏi, liên hoan,…Thực hiện tốt quy định về trực cơ quan trong các ngày nghỉ, lễ, Tết hoặc trực đêm; thường xuyên nắm tình hình, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh; đảm bảo cơ quan an toàn, thông tin thông suốt, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo trong chỉ đạo, điều hành.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; tăng cường công tác bảo dưỡng, tự kiểm tra an toàn thiết bị, các phương tiện phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an toàn trụ sở, tài sản, trang thiết bị của cơ quan. 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ và thực thi nhiệm vụ; thực hiện tốt nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước.

Kiên quyết xử lý những hành vi ứng xử thiếu lành mạnh như: thiếu tôn trọng, lễ phép, lịch sự khi giải quyết công việc; vi phạm các quy định về sử dụng thời giờ làm việc như: làm việc riêng, đi muộn, về sớm, chơi games, đánh bài, uống rượu, bia trong giờ làm việc,….

Không sử dụng mạng xã hội (đặc biệt là Facebook) cho mục đích cá nhân trong giờ làm việc; việc khai thác các thông tin trên Internet cần tiếp cận, khai thác những thông tin chính thống trên hệ thống báo chí, trang thông tin điện tử chính thức của Việt Nam; không cung cấp, chia sẻ những thông tin không phù hợp, gây mất ổn định tình hình an ninh chính trị, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; không lợi dụng diễn đàn để kích động, nói xấu các tổ chức, tập thể, cá nhân gây ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

Công chức, viên chức, người lao động phải nghiêm túc tham dự các cuộc họp, hội nghị, buổi lễ, sự kiện,…, đảm bảo tham dự đúng thành phần, thời gian, đầy đủ nội dung, chương trình. Trường hợp vắng mặt hoặc cử người dự thay phải báo cáo lý do và được người chủ trì đồng ý. Thực hiện tốt các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, không để xảy ra lộ, lọt bí mật nhà nước; đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin mạng.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh giao Phòng Hành chính - Tổ chức theo dõi, đôn đốc việc thực hiện văn bản này; kịp thời báo cáo lãnh đạo Văn phòng chấn chỉnh, xử lý đối với trường hợp công chức, viên chức và người lao động vi phạm.

V.H- Nguồn CV số: 342/VPUBND-HCTC

Các tin khác