Thứ Tư, 24/07/2019 2:36:35 CH
Ngày 03/05/2019 15:15:41
Tình hình kinh tế Vĩnh Long tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019
(Vinhlong.gov.vn) – Sơ lược vài nét về tình hình kinh tế Vĩnh Long tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019 như sau:

Đã thu hoạch dứt điểm 55.185,7 ha lúa đông xuân, giảm 1,65% so với cùng vụ năm trước, ước năng suất 6,26 tấn/ha, giảm 5,54% và xuống giống 47.225 ha lúa hè thu, tăng 0,25% so với cùng kỳ. Màu vụ Hè Thu xuống giống 4.706,7 ha, giảm 14,87% so với cùng vụ năm trước; trong đó diện tích xuống ruộng chiếm 84,31%. Riêng diện tích khoai lang xuống giống 5.987,8 ha, giảm 12,32%.

Các loại dịch hại bị nhiễm với mật số thấp, được phòng trị kịp thời nên các vườn cây ăn trái tiếp tục phát triển. Sản lượng cây lâu năm thu hoạch trong 4 tháng 217 ngàn tấn, tăng 3,8% so với cùng kỳ; trong đó trái cây các loại đạt hơn 174 ngàn tấn, tăng 4,1%.

Trong tháng, không phát hiện bệnh Dịch tả heo Châu Phi, bệnh lở mồm long móng trên gia súc, bệnh tai xanh trên heo và bệnh cúm gia cầm. Giá heo hơi giảm 5,7% so với tháng trước nhưng tăng 31,6% so cùng kỳ, giá các sản phẩm chăn nuôi khác tương đối ổn định so với tháng trước. Ước đàn heo của tỉnh hiện có 369.788 con, tăng 8,16% so cùng kỳ; đàn bò 92.544 con, giảm 0,36%; đàn gia cầm 8.688,7 ngàn con, tăng 2,99%.

Giá cá tra nguyên liệu giảm so với tháng trước và cùng kỳ nhưng vẫn ở mức người nuôi có lãi; giá cá điêu hồng nuôi lồng bè tăng nhẹ so với tháng trước và giảm so với cùng kỳ, người nuôi cá không có lợi nhuận. Toàn tỉnh hiện có 2.081,3 ha diện tích nuôi thả thủy sản, giảm 1,81% so với cùng kỳ, trong đó diện tích nuôi cá tra thâm canh 304,1 ha, giảm 0,64% 1.136 /1.697 lồng, bè đang thả nuôi cá. Ước sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác 4 tháng đạt 36.580 tấn, tăng 3,12% so với cùng kỳ; trong đó thủy sản nuôi 34.329 tấn, tăng 3,37%. Riêng sản lượng cá tra nuôi thâm canh 19.404 tấn, tăng 6,17%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 04/2019 tăng 0,85% so với tháng trước; lũy kế 4 tháng tăng 13,2% so với cùng kỳ, trong đó ngành khai khoáng giảm 22,14%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13,39%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 10,18%; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 11,86%. Lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp thời điểm 01/4/2019 tăng 9,38% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó doanh nghiệp nhà nước tăng 3,6%; doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 6,45%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 11,15%.

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện trong tháng 196,3 tỷ đồng, tăng 9,56% so với tháng trước và tăng 21,92% so với cùng tháng năm trước; lũy kế 4 tháng thực hiện 641 tỷ đồng, đạt 23,15% kế hoạch năm, tăng 8,66% so với cùng kỳ và cao hơn cùng kỳ năm trước 3,57 điểm phần trăm. Trong tháng có 02 dự án đầu tư trực nước tiếp ngoài được cấp phép với tổng số vốn đăng ký 11,5 triệu USD; lũy kế 4 tháng có 06 dự án FDI được cấp phép với tổng số vốn đăng ký 35,82 triệu USD; so với cùng kỳ, số dự án tăng 02, tổng số vốn đăng ký tăng 10,32 triệu USD.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 1,98% so tháng trước; lũy kế 4 tháng tăng 13,58% so với cùng kỳ. Khách du lịch theo tour 12,3 ngàn lượt; lũy kế 4 tháng 48,3 ngàn lượt, tăng 12,48% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế 24 ngàn lượt, tăng 11,17%. Khách lưu trú 114,3 ngàn lượt, tăng 5,67% so với tháng trước; lũy kế 4 tháng 449 ngàn lượt, tăng 15,09% so với cùng kỳ.

Xuất khẩu trong tháng 44,6 triệu USD, tăng 7,3% so với tháng trước; tính chung 4 tháng được 163,8 triệu USD, đạt 35,91% kế hoạch năm và tăng 29,12% so với cùng kỳ. Nhập khẩu trong tháng 17,5 triệu USD tăng 9,78% so với tháng trước; lũy kế 4 tháng 61,3 triệu USD, giảm 0,47% so với cùng kỳ.

Ước tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 4 tháng 2.317 tỷ đồng, đạt 37,55% dự toán năm, tăng 11,08% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách 2.614 tỷ đồng, đạt 30,94% dự toán năm và tăng 44,85% so với cùng kỳ; trong đó chi cho đầu tư phát triển 1.361 tỷ đồng, đạt 43,37% dự toán năm và tăng 188,4%.

Số dư nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đến cuối tháng 4/2019 đạt 35.200 tỷ đồng, tăng 3,97% so với số đầu năm; dư nợ cho vay 25.250 tỷ đồng, tăng 1,64% so với số đầu năm. Nợ xấu 495 tỷ đồng, chiếm 1,96% trên tổng dư nợ cho vay, giảm 0,12 điểm phần trăm so với số đầu năm.

Nguyễn Nguyên

Các tin khác