Thứ Tư, 24/07/2019 2:41:42 CH
Ngày 08/05/2019 15:27:38
06 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới
(Vinhlong.gov.vn) - Theo báo cáo của Cục Thống kê, sản xuất công nghiệp ở tỉnh 4 tháng năm 2019 phát triển khá tích cực. Đã có 3 doanh nghiệp quy mô lớn đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp đầu tư mở rộng quy mô sản xuất góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động và tăng chỉ số sản xuất công nghiệp.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4/2019 ước tăng 0,85% so với tháng trước; tính chung 4 tháng năm 2019 tăng 13,2% so với cùng kỳ, trong đó ngành khai khoáng giảm 22,14%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13,39%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 10,18%; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 11,86%.

Nhiều ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có mức sản xuất trong 4 tháng tăng mạnh so với cùng kỳ như: Sản xuất sản phẩm thuốc lá tăng gấp 2,35 lần cùng kỳ, nguyên nhân do đơn vị ký được hợp đồng xuất khẩu với số lượng lớn sang thị trường Singapore; Sản xuất trang phục tăng 40,16% nhờ duy trì được thị trường xuất khẩu truyền thống nên đầu ra sản phẩm khá ổn định; Sản xuất chế biến thực phẩm tăng 28,87% nhờ ổn định thị trường, các doanh nghiệp không ngừng nâng cao năng lực sản xuất và có thêm doanh nghiệp mới đi vào hoạt động; Sản xuất đồ uống tăng 13,72% nhờ đa dạng hóa sản phẩm và đầu tư thêm dây chuyền sản xuất, tăng sản lượng; Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 10,09% với hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nên có thị trường tiêu thụ ổn định.

Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn nguyên liệu hoặc yếu thế cạnh tranh trên thị trường nên một số ngành có mức sản xuất trong 4 tháng giảm mạnh so cùng kỳ: Sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 42,75%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 15,38%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác giảm 14,33%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất giảm 9,17%…

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp thời điểm 01/4/2019 tăng 9,38% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 3,6%; doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 6,45%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 11,15%.

Trong tháng có 02 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp phép mới; lũy kế 4 tháng có 06 dự án FDI được cấp phép mới với tổng số vốn 35,82 triệu USD; so với cùng kỳ, số dự án tăng 02, tổng số vốn đăng ký tăng 10,32 triệu USD.

Nguyễn Nguyên

Các tin khác