Thứ Hai, 22/07/2019 5:58:58 CH
Ngày 09/05/2019 15:23:18
Kiểm tra, rà soát giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài
(Vinhlong.gov.vn) - Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì Hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Vĩnh Long có ông Lê Quang Trung- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện các đơn vị có liên quan

Phát biểu khai mạc, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành, trước hết từ nơi phát sinh vụ việc khiếu nại, tố cáo, đòi hỏi sự tập trung thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Tại Hội nghị, Thanh tra Chính phủ đã phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản Quyết 1849/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài và nhấn mạnh mục tiêu Quyết định 1849 của Thủ tướng Chính phủ là giải quyết dứt điểm những vụ việc đã được giải quyết hết thẩm quyền theo Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo nhưng công dân vẫn còn tiếp khiếu ở Trung ương. Theo đó, Tổ công tác do đồng chí Trương Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Tổ trưởng. Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo, giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, nổi cộm có tính chất rất bức xúc, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự... Tại các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Tổ công tác để tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài do 1 đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh làm Tổ trưởng và có sự tham gia của các ban, sở, ngành liên quan.

Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ yêu cầu tiến hành kiểm tra, rà soát, có phương án giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, giải quyết căn bản tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài nhằm góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội hướng đến phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Việc giải quyết phải trên cơ sở chính sách, pháp luật, bảo đảm phù hợp với thực tế, khả thi và giải quyết dứt điểm được vụ việc khiếu nại, tố cáo. Tăng cường phối hợp các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm tạo sự đồng thuận trong xác định phương án giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Tại các địa phương, các Tổ Công tác xây dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch kiểm tra rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài, phân công rõ trách nhiệm, thời gian, nội dung kiểm tra, rà soát vụ việc khiếu nại, tố cáo; nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, làm việc với người khiếu nại, tố cáo; kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung khiếu nại, tố cáo, nguyên nhân người khiếu nại, tố cáo chưa đồng tình với quyết định giải quyết; đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh phương án giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại, tố cáo .
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Khái - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị các địa phương xác định rõ mục tiêu, huy động cả hệ thống chính trị tích cực vào cuộc, có giải pháp đồng bộ, toàn diện, phấn đấu đến năm 2020 phải giải quyết căn bản các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; hạn chế phát sinh các vụ việc mới, nhằm ổn định tình hình kinh tế - xã hội, phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Trong quá trình giải quyết, cần tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị nhằm tạo sự đồng thuận cao trong giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người, kéo dài. Nhất quán trong chỉ đạo giải quyết các vụ việc, trên cơ sở các chủ trương của Đảng, Nhà nước, có lý, có tình, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân, không để người dân bị thiệt thòi do bất cập về chính sách. Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân thực hiện; tăng cường đối thoại với người khiếu nại tố cáo, nếu phát hiện tổ chức, cá nhân xúi giục, lôi kéo khiếu kiện thì kiên quyết xử lý theo quy định…

N.H

Các tin khác