Thứ Ba, 20/08/2019 5:59:52 CH
Ngày 08/05/2019 11:31:54
Đẩy mạnh triển khai Chương trình bơi an toàn phòng chống đuối nước trẻ em
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các ngành liên quan và các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh triển khai Chương trình bơi an toàn phòng chống đuối nước trẻ em năm 2019.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành có liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em, nhất là ở trong trường học và các địa bàn xảy ra nhiều tai nạn đuối nước.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Vĩnh Long và Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình và nhà trường về phổ biến kiến thức, kỹ năng bơi an toàn phòng chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn.

Sở Tài chính xem xét, cân đối kinh phí triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em từ nguồn ngân sách hàng năm theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm quy hoạch đất, đầu tư cơ sở vật chất và đẩy mạnh xã hội hóa, vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí và các nguồn lực khác để xây dựng hồ bơi tại các xã, phường, thị trấn, đặc biệt là ở các trường học, nhà thiếu nhi, nhà văn hóa để triển khai việc dạy bơi, học bơi cho trẻ em, học sinh.

Ngọc Lan - Nguồn CV số: 1534/UBND-VX

Các tin khác