Thứ Hai, 22/07/2019 6:01:00 CH
Ngày 09/05/2019 15:41:09
Nhân sự mới của các sở, ngành thuộc UBND tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 08/5/2019, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành 05 Quyết định về việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm và phân công cán bộ, công chức lãnh đạo.

Theo đó, Chủ tịch UBND nhân dân ban hành Quyết định  điều động và bổ nhiệm ông Lê Thanh Tuấn, đến nhận công tác tại Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, giữ chức vụ Phó Giám đốc và giao giữ chức Quyền Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long. Bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Phan Văn Giàu, đến nhận công tác tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giữ chức vụ Giám đốc Sở. Đồng thời bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Hồ Văn Kiên, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, đến công tác tại Sở Nội vụ, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở.

Chủ tịch UBND tỉnh phân công bà Đoàn Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, giữ chức Quyền Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh đối với ông Nguyễn Phi Hùng.

N.H.N

Các tin khác