Thứ Hai, 22/07/2019 5:58:04 CH
Ngày 10/05/2019 09:31:40
Giai đoạn 2015 - 2018, Vĩnh Long đã tổ chức đào tạo nghề cho 132.840 người
(Vinhlong.gov.vn) - Báo cáo thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao cho biết, giai đoạn 2015 - 2018, tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức đào tạo nghề cho 132.840 người, riêng đào tạo nhân lực có tay nghề cao (cao đẳng, trung cấp) chiếm 8,79%; góp phần nâng tỷ lệ lao động có chuyên môn kỹ thuật của tỉnh từ 50,05% năm 2015 lên 67,13% năm 2018, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 32,13% lên 46,13%.

Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp được quan tâm. Đến nay, Vĩnh Long có 1.061 cán bộ quản lý và nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, tăng 142 người so với năm 2014. Hiện tại, cơ bản, đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo giáo dục nghề nghiệp đáp ứng được yêu cầu tổ chức dạy và học của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Giai đoạn 2014 – 2018, Vĩnh Long đã thực hiện huy động các nguồn lực đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao. Đã huy động được 165.531 triệu đồng, trong đó kinh phí từ ngân sách trung ương 38.495 triệu đồng (các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án đầu tư nghề trọng điểm…); ngân sách tỉnh 108.438 triệu đồng; ngân sách cấp huyện 4.381 triệu đồng và nguồn huy động xã hội hóa 14.217 triệu đồng (đóng góp của học viên, hỗ trợ chi phí học tập của các doanh nghiệp…). Hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có 08 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, tư nhân (01 trường trung cấp tư thục, 04 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và 03 doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp).

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã chủ động trong việc hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế. Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long và Trường Cao đẳng nghề số 9 được lựa chọn đầu tư ngành nghề trọng điểm theo Quyết định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, gồm 02 nghề trọng điểm cấp khu vực Asean (Điện công nghiệp, Công nghệ Ôtô), 06 nghề trọng điểm cấp Quốc gia (Kỹ thuật máy nông nghiệp; Điều khiển phương tiện thủy nội địa; Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Công nghệ Ôtô; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí và nghề Cơ khí Hàn). Ngoài ra, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn chủ động thực hiện liên kết, phối hợp tổ chức tuyển sinh, đào tạo với các trường cao đẳng, đại học trong, ngoài tỉnh; góp phần mở rộng ngành nghề, trình độ đào tạo và nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, giải quyết việc làm cho người lao động. Bước đầu đã gắn kết được việc đào tạo nghề với công tác xuất khẩu lao động theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp, nghiệp đoàn nước ngoài.

Nguyễn Nguyên

Các tin khác