Ngày 16/05/2019 08:45:43
Thành lập Ban chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia tỉnh Vĩnh Long năm 2019

Theo đó, ông Trần Hoàng Tựu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng ban; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo- Nguyễn Thị Quyên Thanh làm Phó Trưởng ban Thường trực. Hai đơn vị được Bộ Giáo dục và đào tạo giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức Kỳ thi tại tỉnh Vĩnh Long là Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và Trường Cao đẳng Cần Thơ. Tỉnh Vĩnh Long đã mời PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhật, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và TS. Trần Thanh Liêm, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ tham gia thành viên Ban Chỉ đạo, làm phó trưởng ban. 

 Ban Chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia tỉnh có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

                                                                                                MP