Ngày 15/05/2019 16:38:36
Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
(Vinhlong.gov.vn) – Đồng chí Mai Tiến Dũng- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Tham dự tại điểm cầu Vĩnh Long có ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Từ đầu năm đến nay, các Bộ, ngành, địa phương đã ban hành 700 quyết định, công bố trên 13.300 thủ tục hành chính (TTHC) để cập nhật, niêm yết tại nơi giải quyết và đăng tải công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Ngoài ra, tiếp nhận trên 1.000 phản ánh, kiến nghị về các TTHC, đã xử lý trên 930 phản ánh, kiến nghị đạt trên 89%. Công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Tính đến cuối tháng 4.2019, cả nước có 19/23 bộ, cơ quan ngang bộ và 54/63 địa phương ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021. Các Bộ, ngành đã ban hành 29 văn bản quy phạm pháp luật để chính thức cắt giảm 3.425/6.191 điều kiện kinh doanh (đạt 110,6%, vượt 10,6% so với yêu cầu); cắt giảm 6.776/9.926 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành khi thực hiện xuất nhập khẩu, giúp tiết kiệm hơn 18 triệu ngày công/năm, tương đương 6.300 tỷ đồng/năm. Cả nước đã có 14/63 địa phương cơ bản hoàn thành việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính; 50% địa phương đã hoàn thành việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến. 100% các Văn phòng Bộ, địa phương đã tiếp nhận nhiệm vụ tổ chức, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.


Ảnh: Đồng chí Mai Tiến Dũng- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phát biểu tại Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (ảnh chụp màn hình)

Ở cấp tỉnh, đã có 53/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh để tiếp nhận và giải quyết TTHC. Đa số các địa phương đã nâng cấp Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo các danh mục ưu tiên được triển khai tại các Bộ, ngành, địa phương…


Ảnh: Ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp tại điểm cầu Vĩnh Long

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã phát biểu tham luận, đánh giá những kết quả trong triển khai thực hiện công tác cải cách TTHC 4 tháng đầu năm 2019; đề xuất các nhiệm vụ giải pháp đẩy mạnh cải cách TTHC trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bộ trưởng- Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ- Mai Tiến Dũng ghi nhận, đánh giá cao công tác giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp thời gian qua  đồng thời đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục ưu tiên, quan tâm, tập trung thời gian, nguồn lực cho cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên cơ sở bám sát định hướng, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, lấy sự hài lòng doanh nghiệp, người dân là thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đơn giản hóa chế độ báo cáo; đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản và điều hành, tích hợp giải pháp dịch vụ chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ; thường xuyên giám sát, đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ cho phần mềm quản lý văn bản và điều hành hoạt động ổn định…

N.H