Ngày 16/05/2019 15:10:01
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 06/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo việc tiếp tục triển khai kiểm soát, ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan triển khai, thực hiện nội dung tại Mục 4 Công văn số 3556/VPCP-NN ngày 02/5/2019 của Văn phòng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, cụ thể như:

Tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ các cơ sở thu gom, sơ chế, bảo quản, chế biến, kinh doanh thủy sản trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi đưa tạp chất vào tôm và sản xuất, kinh doanh tôm có chứa tạp chất theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở Quy chế phối hợp các cơ quan trung ương đã ký kết, chỉ đạo tổ chức xây dựng, ban hành quy chế phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong và ngoài địa phương để đẩy mạnh việc phối hợp, hỗ trợ giữa các đơn vị trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Chỉ đạo tiếp tục vận động, tổ chức cho các cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến tôm tại địa phương ký cam kết không đưa tạp chất vào tôm và không sản xuất kinh doanh tôm có chứa tạp chất.

Đẩy mạnh tuyên truyền về nhận biết, tác hại và các chế tài xử lý hành vi phạm về tạp chất đối với mặt hàng tôm. Công khai thông tin về các trường hợp vi phạm đã bị xử lý theo quy định. Nghiêm túc xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cấp chính quyền cơ sở khi để xảy ra tình trạng bơm chích tạp chất trên địa bàn./.

N.H.N.- Nguồn CV số:1578/UBND-NC