Thứ Năm, 22/08/2019 5:15:48 CH
Ngày 16/05/2019 09:13:29
Hướng dẫn truy cập, theo dõi tình hình gửi, nhận văn bản điện tử trên hệ thống liên thông văn bản điện tử của tỉnh
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 14/05/2019, Văn phòng UBND tỉnh đã có văn bản Hướng dẫn truy cập, theo dõi tình hình gửi, nhận văn bản điện tử trên hệ thống liên thông văn bản điện tử của tỉnh.

Để thực hiện kết nối, liên thông văn bản điện tử theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử của tỉnh với Chính phủ, qua thời gian xây dựng, vận hành thử nghiệm đến nay hệ thống kết nối, liên thông văn bản điện tử của tỉnh đã vận hành ổn định, kết nối liên thông thông suốt với hệ thống quản lý Văn bản và điều hành của Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và 63 tỉnh thành phố trong cả nước thông qua Trục kết nối liên thông văn bản quốc gia do Văn phòng Chính phủ quản lý, kết quả thực hiện được Thủ tướng Chính phủ công bố tại cuộc họp khai trương Trục kết nối, liên thông văn bản quốc gia ngày 12/3/2019 của Chính phủ.

Để thuận tiện cho việc truy cập, theo dõi tình hình gửi, nhận văn bản điện tử của các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thị xã và thành phố thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử từ đơn vị với các bộ, ngành Trung ương và các địa phương ngoài tỉnh thông qua hệ thống thông tin quản lý Văn bản và điều hành của tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo địa chỉ và tài khoản truy cập để theo dõi tình hình gửi, nhận văn bản điện tử liên thông như sau:

Địa chỉ truy cập: https://lienthong.vinhlong.gov.vn

Tài khoản đăng nhập (User):  đã gởi các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thị xã và thành phố.

Mật khẩu đăng nhập (Password): theo tài khoản đã cấp hiện đang sử dụng.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thị xã và thành phố biết để truy cập, theo dõi tình hình gửi nhận văn bản điện tử, quá trình thực hiện có vướng mắc, khó khăn về kỹ thuật đề nghị đơn vị liên hệ Trung tâm Tin học Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh điện thoại số 02703.825532 để được hỗ trợ.  

V.H- Nguồn CV số: 401/VPUBND-TTTH

Các tin khác