Thứ Năm, 22/08/2019 5:16:22 CH
Ngày 16/05/2019 15:33:12
Đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không được hoạt động từ 22 giờ đêm đến 08 giờ sáng hôm sau
(Vinhlong.gov.vn) - Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 04/5 /2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng; điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng không được hoạt động từ 22 giờ đêm đến 08 giờ sáng hôm sau. Diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tối thiểu 50m2 tại  thành phố Vĩnh Long; tối thiểu 40m2 tại thị Bình Minh, thị trấn của các huyện; tối thiểu 30m2 tại các xã thuộc huyện. Kích thước biển hiệu thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng ban hành. Kích thước bảng nội quy sử dụng dịch vụ Internet và dịch vụ trò chơi điện tử 1m x 1,2m và phải được niêm yết công khai ở nơi mọi người dễ nhìn thấy.

UBND các huyện, thị, thành phố thực hiện việc cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tại địa phương theo thẩm quyền.

Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND các huyện, thị, thành phố (hoặc trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.vinhlong.gov.vn). Bộ phận một cửa kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết theo quy trình và thời gian quy định; nếu hồ sơ đầy đủ viết phiếu hẹn và hẹn trả lại kết quả, nếu hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ.

Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị, thành phố để kiểm tra hồ sơ, địa điểm, điều kiện thực tế của phòng máy và tham mưu UBND huyện, thị, thành phố cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo quy định của quy trình thủ tục hành chính. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, cơ quan cấp giấy chứng nhận phải có thông báo cho tổ chức, cá nhân bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối để tổ chức, cá nhân đó biết.

Nguyễn Nguyên

Các tin khác